Školenia

Skúsení odborníci z našej spoločnosti organizujú školenia a semináre zamerané na témy ako závlahová technika, čerpacia technika, údržba zelene, jazierková technika a bazénová technológia.

Tieto školenia ponúkajú možnosť zdokonaľovať sa v oblastiach, ktoré sú pre váš biznis kľúčové a umožňujú vám držať krok s najnovšími trendmi a vývojom v oblasti závlahovej a bazénovej techniky.

Každoročne organizujeme školenia a semináre zamerané na témy:

Viac informácií

Viac informácií dostávajú naši klienti prostredníctvom emailu.
Kontaktujte nás a registrujte sa.


Závlahová technika

Naša spoločnosť pravidelne organizuje školenia z problematiky závlahových systémov. Školenia sú zamerané pre začínajúcich alebo mierne pokročilých inštalatérov alebo predajcov závlahovej technológie.

Vďaka účasti na našich školeniach získate všetky potrebné informácie a zručnosti pre inštaláciu a údržbu závlahových systémov. Naviac máte príležitosť získať odpovede na vaše otázky a využiť naše skúsenosti pri výbere vhodných produktov. Spoločne s našimi odborníkmi budete môcť vytvoriť efektívne a hospodárne závlahové systémy pre rodinné záhrady, športové a verejné plochy, ovocinárske a zeleninárske pozemky a iné.

Kurzy sú skupinové, ale poskytujeme aj možnosť individuálneho doškolenia z vybranej problematiky. V neposlednom rade na vybraných školeniach je možnosť získať aj prehľad o nových produktoch a technológiách závlahovej techniky.


Čerpacia technika

Naše školenia z oblasti čerpacej techniky poskytujú užitočné informácie pre začínajúcich i skúsenejších odborníkov. Špecializujeme sa na vysvetlenie fyzikálnych princípov a praktické využitie v rôznych aplikáciách. Naši absolventi získajú vedomosti o rôznych typoch a vlastnostiach vodných čerpadiel a ako správne postupovať pri výbere vhodného čerpadla pre každú situáciu.

Dôležitou tematikou školení sú spôsoby a typy riadení čerpadiel, od jednoduchších až po pokročilé riadenia frekvenčnými meničmi. Na školeniach venujeme pozornosť technickým riešeniam pri zostave čerpacích sústav, možným problémom a ich odstránenie v praxi.


Jazierková technika

Naše školenia z oblasti jazierkovej techniky vám umožnia získať potrebné znalosti pre správne a úspešné budovanie jazierok. Zameriavame sa na vysvetlenie základných zásad a požiadaviek na kvalitu vody, ako aj na filtračné systémy.

Pravidelne organizujeme špecializované školenia, ktoré sú venované jednotlivým špecializovaným okruhom ako filtračné systémy chovných jazierok pre KOI, filtračné systémy pre kúpacie jazerá, krmivá pre chov KOI, starostlivosť o jazierka v priebehu vegetácie, prípravky na úpravu vody v jazierkach.


Bazénová technológia

Každý rok pripravujeme školenia pre realizátorov bazénov. Účelom týchto školení je oboznámenie so sortimentom, s novinkami a priblíženie niektorých technicky zložitejších výrobkov z pohľadu princípov fungovania, vhodnosti inštalácie a užívateľských výhod.

Školenia sú obsahovo pripravované pre skupiny a aj jednotlivcov. Absolventi majú možnosť získať lepší prehľad a hlbšie znalosti o nami ponúkanom tovare v oblasti bazénovej techniky


Údržba zelene