Frekvenčné meniče pre čerpadlá

Frekvenčný menič je moderným riešením pre ovládanie a ochranu čerpadla. Jeho jednoduchý princíp fungovania umožňuje presné a účinné riadenie čerpadla.

Frekvenčný menič zabezpečuje optimálne otáčky motora proporcionálne k prečerpávanému objemu vody. Vďaka regulácií otáčok motora dochádza aj k zníženiu spotreby elektrického prúdu. Zároveň udržuje konštantný tlak bez ohľadu na prečerpávaný objem vody resp. Prietok.

Popis prevádzky frekvenčného meniča

Frekvenčný menič umožňuje automatické ovládanie čerpadla vodovodného systému. Zariadenie funguje na princípe sledovania tlaku vody pomocou tlakovej sondy. Sonda aktivuje štart čerpadla a software zariadenia reguluje otáčky čerpadla v súlade s aktuálnym prietokom vody v systéme, pričom zároveň udržuje konštantný tlak vo vodovodnom systéme.

 

Základné funkcie Frekvenčného meniča a možnosti ochrany čerpadla

 • pomalý štart motora tzv. Soft štart, ktorý má podiel na životnosti čerpadla
 • nastavenie konštantného pracovného tlaku
 • ochrana proti behu na sucho
 • komplexná elektrická ochrana čerpadla

Frekvenčné meniče sú moderným spôsobom ovládania a zároveň ochrany čerpadiel. Sú rozdelené do dvoch skupín, frekvenčné meniče s externou tlakovou sondou a frekvenčné meniče s integrovanou tlakovou sondou. Prvá skupina má vonkajšiu tlakovú sondu s pripájacím káblom, zatiaľ čo druhá skupina má tlakovú sondu integrovanú do konštrukcie zariadenia.

Rozsah využitia frekvenčného meniča je široký

Je to moderný spôsob ovládania domácich vodární, zásobovania vodovodných systémov a zavlažovacích systémov rôzneho rozsahu. Vhodný je pre odstredivé samonasávacie a ponorné čerpadlá.

V domácich zostavách s frekvenčným meničom je potrebné inštalovať malú tlakovú nádobu o objeme minimálne 8 litrov.

 

Výhody zostavy domácej vodárne s frekvenčným meničom:

 • 1. Konštantný tlak,zostava zabezpečuje konštantný tlak vo vodovodnom systéme pri rozličných hodnotách prietoku.
 • 2. Aktívna ochrana,aktívne chráni čerpadlo, má zabudovanú ochranu proti behu na sucho, prepätiu, podpätiu a prúdovým špičkám.
 • 3. Efektívny výkon,výkon čerpadla je regulovaný podľa požiadavky odberu množstva vody zmenou otáčok motora a tým dochádza k úspore elektrickej energie o 40%.
 • 4.Vyrovanný tlak,systém v porovnaní s ostatnými klasickými zostavami ovládania čerpadiel netrpí tlakovými nárazmi, výkyvmi tlaku a pracuje predovšetkým nehlučne,
 • 5. zvýšená bezpečnosť, zvyšuje bezpečnosť chodu čerpadla voči nepriaznivým pracovným podmienkam (prehriatie motora) a tým sa podieľa na predĺžení jeho životnosti,
 • 6. Jednoduché zapojenie,rýchla montáž, jednoduché elektrické zapojenie a úspora priestoru (nie je potrebná veľkoobjemová tlaková nádoba).

Nevýhody zostavy domácej vodárne s frekvenčným meničom

 • Vyššia obstarávacia cena.
1
16 ** 24