Závlahy

Ponúkame širokú škálu závlahových systémov od renomovaných výrobcov ako Hunter, Rain Bird, Toro, Rain, Perrot, Netafim, Sime, Teco a Azud. Poskytujeme komplexné riešenia pre automatické zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene v súkromných záhradách aj na komerčných plochách.

Ponúkame technológie mikrozávlahy pre malé okrasné a úžitkové záhrady ako aj produkty určené  do výrobných podmienok.

Zavlažované plochy v záhrade sú rozdelené do sekcií. Navrhnuté sekcie zohľadňujú rovnaké nároky rastlín na množstvo vody a samozrejme sa prispôsobujú výdatnosti vodného zdroja určeného pre závlahový systém. Spustenie jednotlivých sekcií je zabezpečené pomocou elektromagnetických ventilov. Riadiaca jednotka (RJ) umožňuje nastavenie zavlažovacieho programu a ovláda prietok vody cez zvolený elektromagnetický ventil.

Vďaka tejto technológii je možné presne riadiť dodávku vody na určené plochy, čím je zabezpečený efektívny a hospodárny závlahový systém.

Riadiaca jednotka (RJ) ovláda elektromagnetické ventily a plne automaticky zavlažuje na základe nastaveného programu. RJ tiež využíva informácie zo senzorov zrážok, vlhkosti pôdy a vetra, čo umožňuje zastaviť závlahu v čase, keď je nepotrebná a zbytočná. Takýto prístup zaručuje úsporu vody a zároveň zabezpečuje optimálne zavlažovanie rastlín.

Kde všade sa dá použiť automatický závlahový systém

Automatický závlahový systém je ideálnym riešením pre udržanie záhrady v dokonalej kondícii. Je vhodný pre trávniky, okrasné záhrady, kvetinové výsadby, strešné záhrady, skalky, ovocné stromy a zeleninové hriadky.

Môže byť použitý aj na závlahu terasových kontajnerov, zimných záhrad, záhonov v interiéri a zelených stien.

S automatickým závlahovým systémom môžete ušetriť čas a starosti o údržbu záhrady.

Vedeli ste?

Automatický závlahový systém môže byť ľahko nainštalovaný aj v už hotovej záhrade alebo v založenom trávniku.

Výhody a nevýhody
automatického závlahového systému

Výhody

  • Závlaha šetrí čas.už nemusíte tráviť čas ručným zalievaním
  • Zavlažovanie šetrí financiePresnosť a efektívnosť – systém zalieva presne tam, kde je to potrebné a efektívne využíva vodu, úspora za vodu môže byť až 40% oproti manuálnej zálievke.
  • Zabezpečí pohodlieOdpadá prácne premiestňovanie hadíc pri polievaní a uskladňovanie všetkých zavlažovacích komponentov.
  • Jednoduchá obsluhaRiadiaca jednotka je pomerne ľahko nastaviteľná.
  • Zohľadňuje nárokyZávlahový systém je rozdelený do sekcií podľa nárokov rastlín na vodu, čiže dodáva vodu rastlinám ploche toľko, koľko a kedy ju potrebujú.
  • Zavlažovací systém je neviditeľnýPrevažná časť komponentov závlahového systému je skrytá pod povrchom a tým nenarúša estetický vzhľad záhrady a je chránená voči poškodeniu.
  • Stúpne hodnota pozemkuVyššie zhodnotenie pozemku s nainštalovaným závlahovým systémom.

Nevýhody

  • Vyššie počiatočné nákladyPočiatočné náklady pri výstavbe automatického závlahového systému sú určite vyššie ako lacné riešenia zavlažovania s nákupných centier, alebo riešenia s hobby značkami.

Z čoho sa skladá automatický závlahový systém?

Automatický závlahový systém je zariadenie zložené z množstva komponentov, ktoré je možné pre lepšiu orientáciu začleniť do 4 základných skupín:

1. Zdroj vody

Je to v podstate informácia z akého vodného zdroja je dodávaná voda do závlahového systému.

Zdrojom vody

Voda pre automatický závlahový systém môže pochádzať z rôznych zdrojov ako studne, vodného toku, jazera, retenčnej nádrže alebo ich kombinácie. Dôležité je mať funkčné podávacie zariadenie alebo čerpadlo a ovládaciu jednotku.

Využitie verejného vodovodu ako zdroja vody pre automatický závlahový systém je jednoduchým a pohodlným riešením a v tomto prípade nie je potrebné dopĺňať žiadne ďalšie podávacie zariadenia na dodávku vody. Cena pitnej vody spolu preto sa často hľadajú alternatívne a cenovo dostupnejšie zdroje vody.

Správne fungovanie zavlažovacieho systému je závislé na vzťahu medzi množstvom vody a tlakom v systéme. Zdroj vody a zavlažovacie komponenty (postrekovače, trysky, kvapkovače a kvapková hadica) musia byť správne navrhnuté a nastavené, aby sa dosiahol optimálny prietok vody pri stanovenom tlaku. Zdroj vody je definovaný vzťahom l.min (m3/hod) / bar.

2. Hlavný rozvod – primárny

Hlavný rozvod je úsek závlahového systému, ktorý je pod stálym tlakom. Štruktúra tejto skupiny môže byť nasledovná:

Ventil

Ventil pre prívod vody do automatického zavlažovacieho systému (AZS) je nevyhnutným komponentom pre správne fungovanie systému. Môžete si vybrať medzi guľovým a sedlovým ventilom s odvodnením alebo vypúšťacím otvorom.

Filtrácia

Filtrácia je nevyhnutnou súčasťou každého závlahového systému. Pre čistenie vody od nečistôt sa odporúča zahrnutie hydrocyklónu do filtračného systému.

Rozvody vody

Pre efektívne rozvádzanie vody v závlahovom systéme sú ideálne HDPE hadice s tlakovou odolnosťou do 10bar (PN10). Tieto rúry sú spojené špeciálnymi kompresnými tvarovkami, ktoré zabezpečujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Hydrantové záhradné prípojky

Hydrantové záhradné prípojky poskytujú prístup k tlakovej vode prostredníctvom pripojenia záhradnej hadice. Môžu byť podzemné (šachta s ventilom, bajonetový typ) alebo nadzemné (rúra s ventilom).

Elektromagnetické ventily (EMV)

Elektromagnetické ventily sú odolné plastové uzatvárajúce armatúry s gumennou membránou, pružinou a solenoidom (cievkou). V závislosti od typu napájania sa solenoidy môžu líšiť v napätí 24VAC alebo 9VDC. Pri viacerých EMV sa voda dodáva cez rozdeľovač.

Ventilové šachty/boxy

Ventilové šachty/boxy slúžia na podzemnú inštaláciu elektromagnetických ventilov. Sú vyrobené z odolného plastu s odnímateľným vekom. K dispozícii sú rôzne veľkosti od malých guľatých až po veľké hranaté, podľa počtu EMV.

3. Sekcie – sekundárny rozvod

Sekundárny rozvod je časť závlahového systému, ktorá nie je pod stálym tlakom. Voda zavlažuje tento úsek až po impulze z riadiacej jednotky. Počet sekcií závisí od počtu EMV v závlahovom systéme.

Štruktúra tejto skupiny môže byť nasledovná:

Rozvody vody

Rozvody vody využívajú LDPE/HDPE rúry spojené kompresnými tvarovkami. Pre tento úsek môžu byť použité aj rúry s tlakovou odolnosťou do 6 bar (LDPE PN06).

Zavlažovacie komponenty

Zavlažovacie komponenty zahŕňajú široký sortiment postrekovačov a mikrozávlahových komponentov. Najpoužívanejšie sú výsuvné postrekovače, ktoré sa delia do 2 skupín na základe spôsobu zavlažovania.

  1. Statický postrekovač, často zvaný aj „sprejový postrekovač“, je určený pre pevný výsuvný postrekovač. Ponúka výber z rôznych typov trysiek ako sprejové, rotačné lúčové a bubblery, ktoré sa líšia dostrekom, nastaviteľným uhlom a distribúciou vodných kvapiek. Spotreba vody sa zvyšuje s veľkosťou zavlažovacieho uhla.
  2. Rotačný postrekovač je charakterizovaný rotačným výsuvníkom, ktorý vykonáva točivý pohyb. Sada trysiek je zvyčajne dodávaná s postrekovačom a rozlišujú sa medzi sebou dĺžkou dostreku. Spotreba vody rotačným postrekovačom je konštantná a nezávisí od nastaveného uhla.

4. Riadiaci systém

Riadiaci systém závlahy zabezpečuje automatický chod. Obsahuje riadiacu jednotku (RJ), senzory poveternosti a ďalšie súčasti.

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka kontroluje a reguluje prúdenie vody v závlahovom systéme pomocou elektromagnetických ventilov. Umožňuje nastaviť zavlažovací program s údajmi o čase a frekvencii zavlažovania.

Skrinka riadiacej jednotky je dôležitou súčasťou závlahového systému, ktorá umožňuje ovládanie elektromagnetických ventilov. Môže byť určená pre vonkajšie alebo vnútorné prostredie a výber závisí od počtu sekcií a dostupného napätia.

Novým trendom v ovládaní je RJ s možnosťou pripojenia cez WiFi a diaľkového spravovania zavlažovacieho programu.

Senzor

Senzor poveternosti blokuje závlahový program pri nepriaznivom počasí. Najbežnejším senzorom je ten na dažďivé počasie.

Ďalšie typy sú: pôdny, veterný, mrazový, prietokový alebo kombinácie niekoľkých senzorov ako napr. senzorová ministanica.

Elektroinštalačné prvky

Elektroinštalačné prvky sú súčasti zavlažovacieho systému, slúžia na spojenie riadiacej jednotky, elektromagnetických ventilov a senzorov. Sú to káble a vodotesné konektory, ktoré prenášajú napätie 24VAC alebo 9VDC.

 

 

2101 ** 24