TypTTitle: Gravitačné filtre pre jazierka /prilohy/254230003994_0.png

Voda voľne preteká filtráciou a následne je odčerpávaná do jazierka. Filtračné médium ponorené s možnosťou prevzdušnenia. Systém vhodný pre jazierka určené na chov rýb.

Gravitačné filtre pre jazierka

Voda voľne preteká filtráciou a následne je odčerpávaná do jazierka. Filtračné médium ponorené s možnosťou prevzdušnenia. Systém vhodný pre jazierka určené na chov rýb.

12