4" Motory pre ponorné čerpadlá

Motor čerpadla s hydraulickou časťou spája drážkovaný hriadeľ. Nasávanie zložených čerpadiel je najčastejšie v mieste prepojenia motora a hydrauliky. Vnútro motora je vyplnené tekutinou – môže to byť netoxický olej alebo destilovaná voda. Výkon motora sa zvolí presne na mieru vybranému výkonu hydraulickej časti. Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.

Napájací kábel ponorného čerpadla musí spĺňať kritéria pre kábel umiestnený trvalo vo vodnom prostredí. Spájanie resp. Predlžovanie napájacieho kábla je možné len špeciálnou, vode odolnou, spojkovacou súpravou.

12
36 ** 24