TypTTitle: Tlakové nádoby s vakom /prilohy/254230004243_0.jpg

Tlakové nádoby slúžia ako zásobník vody v inštalovanom vodovodnom systéme. Sú kompatibilné s rôznymi typmi ovládania vodovodného systému (tlakový spínač, tlaková riadiaca jednotka, frekvenčný menič) a používajú sa v domácich vodárňach, tlakových a prečerpávacích staniciach. Tlakové nádoby pracujú v rozmedzí maximálneho pracovného tlaku.

Tlaková nádoba obsahuje gumený vak. Je vložený do nádoby a uchytený na hrdle nádoby. V tomto prevedení sa voda akumuluje vo vnútri gumeného vaku. Opotrebovaný gumený vak je možné nahradiť za nový.

Tlakové nádoby s vakom

Tlakové nádoby slúžia ako zásobník vody v inštalovanom vodovodnom systéme. Sú kompatibilné s rôznymi typmi ovládania vodovodného systému (tlakový spínač, tlaková riadiaca jednotka, frekvenčný menič) a používajú sa v domácich vodárňach, tlakových a prečerpávacích staniciach. Tlakové nádoby pracujú v rozmedzí maximálneho pracovného tlaku.

Tlaková nádoba obsahuje gumený vak. Je vložený do nádoby a uchytený na hrdle nádoby. V tomto prevedení sa voda akumuluje vo vnútri gumeného vaku. Opotrebovaný gumený vak je možné nahradiť za nový.

1