TypTTitle: Testovanie a meranie vody v jazierku /prilohy/254230004050_0.jpg

Testery slúžia na zisťovanie kvality vody v jazierku. Dá sa s nimi merať hodnota pH, NH4, NO2, NO3, PO4. Na základe zistených hodnôt je možné stanoviť ďalší postup pri údržbe jazierka, alebo nastaviť filtračný systém.

Testovanie a meranie vody v jazierku

Testery slúžia na zisťovanie kvality vody v jazierku. Dá sa s nimi merať hodnota pH, NH4, NO2, NO3, PO4. Na základe zistených hodnôt je možné stanoviť ďalší postup pri údržbe jazierka, alebo nastaviť filtračný systém.

1