Testovanie a meranie vody v jazierku

Testery slúžia na zisťovanie kvality vody v jazierku. Dá sa s nimi merať hodnota pH, NH4, NO2, NO3, PO4. Na základe zistených hodnôt je možné stanoviť ďalší postup pri údržbe jazierka, alebo nastaviť filtračný systém.

1
9 ** 24