TypTTitle: Prechodky pre jazierka /prilohy/254230004035_0.jpg

Komponenty na vytvorenie prestupov pre potrubné rozvody a káble cez hydroizolačné fólie, steny šácht a filtračných zariadení.

Prechodky pre jazierka

Komponenty na vytvorenie prestupov pre potrubné rozvody a káble cez hydroizolačné fólie, steny šácht a filtračných zariadení.

12