TypTTitle: Drenážne čerpadlá /prilohy/254230004214_0.jpg

Drenážne čerpadlá sa využívajú predovšetkým pre odvodnenie zatopených priestorov, rôznych akumulačných nádob, v stavebníctve a na čistenie kopanej studne od piesku a iných usadenín. Tento typ čerpadiel charakterizuje ich nízka hodnota výtlačnej výšky(m), preto sú vhodné len v prostredí s malým prevýšením terénu. Sú určené na čerpanie len mierne znečistenej vody, bez väčších mechanických nečistôt.

Drenážne čerpadlá

Drenážne čerpadlá sa využívajú predovšetkým pre odvodnenie zatopených priestorov, rôznych akumulačných nádob, v stavebníctve a na čistenie kopanej studne od piesku a iných usadenín. Tento typ čerpadiel charakterizuje ich nízka hodnota výtlačnej výšky(m), preto sú vhodné len v prostredí s malým prevýšením terénu. Sú určené na čerpanie len mierne znečistenej vody, bez väčších mechanických nečistôt.

1