Tlakové spínače pre čerpadlá

Tlakové spínače sú zariadenia, ktoré slúžia na ovládanie čerpadla. Umožňujú spínanie a vypínanie čerpadla a zároveň nimi dokážeme regulovať potrebný tlak v inštalovanom systéme.

Tlakové spínače ako spôsob ovládania čerpadla

Tlakové spínače patria medzi dlhodobo najpoužívanejšie spôsoby ovládania čerpadla

Sú vhodné pre ovládanie samonasávacích aj ponorných čerpadiel, s jednofázovým alebo trojfázovým motorom. Taktiež v setoch s tlakovou nádobou pre domáce vodárne a zásobovanie vodou do závlahových systémov, atď.

Meranie tlaku vo vodovodnom systéme

Tlakový spínač je dôležitou súčasťou vodovodného systému. Zabezpečuje automatické spustenie a zastavenie čerpadla v závislosti na nastavených hodnotách tlaku v systéme. Pomáha udržiavať požadovaný tlak v systéme a zabraňuje jeho preťaženiu.

Hodnoty spínacieho a vypínacieho sú nastaviteľné, avšak limitované výrobnými hraničnými hodnotami konkrétneho typu tlakového spínača. Tlakový spínač neslúži ako ochrana voči behu na sucho. Z toho dôvodu je čerpadlo potrebné doplniť o vhodné zariadenia na ochranu.

1
9 ** 24