Úprava vody v bazéne

Aby bola voda v bazéne hygienicky nezávadná a zostala číra v priebehu dlhšieho obdobia, je potrebné bazén priebežne ošetrovať vhodnými chemickými prípravkami. Pre správne dávkovanie chemických prípravkov je potrebné merať parametre vody.

Nastavenie hodnoty pH

Hodnota pH vody v bazéne je veľmi dôležitá. Vo väčšine prípadov má tendenciu vo vode časom stúpať. Vtedy je potrebné upraviť vodu pomocou prípravku pH mínus na hodnotu 6,8 – 7,2.

V našom sortimente nájdete široký výber prípravkov na úpravu pH vody v bazéne. Pomocou správneho merania a následného nadávkovania si môžete zabezpečiť optimálne hodnoty pH pre zdravú a hygienickú vodu vo vašom bazéne.

Nesprávne pH vody v bazéne a jeho následky

Nižšie hodnoty pH v bazénovej vode môžu spôsobiť koróziu kovových materiálov a vyblednutie plastových fólií.

Pri vyšších hodnotách pH neúčinkuje dezinfekcia vody chlórom, znížená je vločkovacia schopnosť flokulantu, vznikajú zrazeniny vápnika a horčíka, voda v bazéne má zvýšený zákalchlórový zápach, môže dochádzať k usadzovaniu vodného kameňa na stenách bazéna a k upchávaniu filtra.

Vločkovanie (flokulácia)

Jemne rozptýlené koloidné látky vo vode, spôsobujúce zákal vody nedokáže filter zachytiť. Pridaním vločkovača (flokulantu) sa tieto mikročastice zhlukujú do väčších útvarov, ktoré filter účinne odfiltruje.

Dezinfekcia vody

Najbežnejšia a najviac používaná je chlórová dezinfekcia bazénovej vody – používajú sa prípravky v kvapalnej forme, vo forme granulátu, prípadne chlórové tablety.

  • Rýchlo rozpustný chlór sa používa na dezinfekciu vody po naplnení bazéna vodou.
  • Pomaly rozpustné tablety sa používajú na udržiavanie koncentrácie voľného chlóru v bazénovej vode.

Pri reakcii chlóru s organickými látkami, ktoré sa do vody počas kúpania dostali (hlavne pot, …) vznikajú vedľajšie produkty chlorácie vody – chloramíny, ktoré majú dráždiace účinky na pokožku a sliznice a výrazný zápach po chlóre.

Pri vonkajších bazénoch je potrebné brať na zreteľ, že určité množstvo chlóru z vody uniká vplyvom zvýšenej teploty a tiež slnečného žiarenia.

V prípade alergií na chlórové preparáty je možné uprednostniť bezchlórovú chémiu alebo jej kombináciu s UV žiaričom, prípadne s iným vhodným zariadením.

Automatické dávkovače umožňujú presné a jednoduché nadávkovanie prípravkov bez nutnosti manuálneho merania a pridávania, čo zaručuje hygienický a bezpečný bazén po celý rok. Majú možnosť nastavovať dávkovanie podľa potreby a sú veľmi ľahko ovladateľné. Zvyšujú komfort a spoľahlivosť správnej úpravy bazénovej vody.

1 070,00 € / ks
s DPH: 1 284,00 €
1 300,00 € / ks
s DPH: 1 560,00 €
270 ** 24