TypTTitle: Prípravky do jazierok na úpravu vody /prilohy/254230004060_0.jpg

Patria sem prípravky na úpravu pH, úpravu tvrdosti a sorbenty fosforu. Slúžia na úpravu prostredia, čo sa týka reakcie a obsahu živín. Rýchla úprava prostredia pri problémoch s kvalitou vody v jazierku.

Prípravky do jazierok na úpravu vody

Patria sem prípravky na úpravu pH, úpravu tvrdosti a sorbenty fosforu. Slúžia na úpravu prostredia, čo sa týka reakcie a obsahu živín. Rýchla úprava prostredia pri problémoch s kvalitou vody v jazierku.

51,80 € / ks
s DPH: 62,16 €
1