TypTTitle: Skrápané filtre pre jazierka /prilohy/254230004113_0.jpg

Voda je do filtra aktívne čerpaná z jazierka a následne voľne preteká cez filtračné médium späť do jazierka. Filtračné médium je na suchu a je skrápané jazierkovou vodou. Systém vhodný pre jazierka s veľmi hustou obsádkou rýb – sádkovanie rýb cez zimu.

Skrápané filtre pre jazierka

Voda je do filtra aktívne čerpaná z jazierka a následne voľne preteká cez filtračné médium späť do jazierka. Filtračné médium je na suchu a je skrápané jazierkovou vodou. Systém vhodný pre jazierka s veľmi hustou obsádkou rýb – sádkovanie rýb cez zimu.

1