Hydrocyklón - separátor piesku

Ak sa filtračná vložka rýchlo zanáša pieskom, môže byť užitočné použiť odpieskovacie zariadenie ako Hydrocyklón. Tým zabránite neefektívnosti filtračného systému a predĺžite životnosť vodného zdroja.

Hydrocyklón je separátor piesku a používa sa na odstránenie hrubej frakcie piesku alebo iných väčších nečistôt. Je vhodný pre domáce alebo priemyselné použitie. Funkcia hydrocyklónu je odseparovať z prietoku vody maximálne množstvo častíc väčších ako 70mic. Následne vodu filtrujeme vo filtri s požadovanou veľkosťou filtračnej vložky.

Zariadenie pracuje na princípe odstredivej sily s rotáciou častíc okolo zvislej osi. Pri správnom nadimenzovaní sú častice s vyššou hmotnosťou odstredené a padajú na dno separačnej nádoby. Vyhotovenie hydrocyklónu môže byť z vysoko odolného plastu alebo kovu.

Dôležite je správne nadimenzovanie veľkosti hydrocyklónu, preto je potrebné sa poradiť s odborníkom.

1
9 ** 24