Vodopády

Rôzne druhy štrbinových výtokov na povrch, alebo zabudovateľných slúžiace ako výtok pre vodopád zo steny. Samotný vodný prvok je tvorený kľudovou komorou, ktorá zabezpečí rovnomerný výtok vody po celej ploche výtokovej štrbiny a výtokovou štrbinou, ktorá zabezpečí rovnomerný prúd bez stekania vody smerom k stene.

1
19 ** 24