Servis

Ako službu pre zákazníka poskytujeme kompletný záručný a pozáručný servis na všetky u nás zakúpené produkty.

Naše servisné stredisko je vybavené modernými meracími a testovacími zariadeniami, čo nám umožňuje rýchlo a efektívne riešiť akýkoľvek problém. Zákazníci tak môžu byť istí, že ich výrobky sú v dobrých rukách.

Digitálna meracia stanica

Naša digitálna meracia stanica umožňuje presné testovanie hydraulických parametrov, ako je krivka závislosti dopravnej výšky H od prietoku Q.

Vďaka tomu môžeme včas identifikovať akékoľvek problémy a pomôcť vám udržať čerpadlá v perfektnom stave.


Diagnostické centrum

Sme vybavení moderným diagnostickým centrom pre rýchlu a presnú diagnostiku porúch. Kontrolujeme a overujeme elektrické charakteristiky vašich zariadení pomocou našich meracích a diagnostických prístrojov. Navyše, máme aj nádrž na testovanie bazénovej techniky.


Servisný tím

Poskytujeme kvalitný servis, ktorý je tvorený odborníkmi s dlhoročnou praxou. Naši technici sú certifikovaní a zodpovední za presnú a efektívnu diagnostiku a opravu zariadení.


Cenník servisných prác

Cenník servisných prác je platný od 1.8.2023. Servis zariadení poskytujeme len registrovaným zákazníkom.

Servis prácCeny bez DPH

Produkty zakúpené u nás

Servisné práce u nás zakúpených produktov.

25,00 € / hod.

Produkty nezakúpené u nás

Servisné práce u nás nezakúpených produktov.

35,00 € / hod.

Malá základná diagnostika

Rýchla vizuálna a elektrická kontrola do 5 min..

zadarmo

Riadna diagnostika poruchy a stanovenie približnej ceny opravy

Rozobratie výrobku, analýza funkčnosti jednotlivých časti, výpočet ceny opravy.

20,00 € / do 1 hod.
čas navyše nad 1 hodinu 25,00 € za každú začatú hodinu

Riadna diagnostika poruchy malých elelktrických zariadení

Rozobratie výrobku, analýza funkčnosti jednotlivých častí, výpočet ceny opravy.Malé elektrické zariadenia sú riadiace jednotky, elektrické ventily.

15,00 € / do 1 hod.
čas navyše nad 1 hodinu 25,00 € za každú začatú hodinu

Technické poradenstvo ohľadom návrhu, inštalácie a použitia našich výrobkov

Na získanie podrobnejších informácií organizujeme odborné školenia. Bližšie informácie získate o obsluhujúceho personálu.

zadarmo do 15 min.
čas navyše nad 15 min. 25,00 € za každú začatú hodinu

Skladné

Pri neprevzatí tovaru do 10 pracovných dní od oznámenia o opravení výrobku (formou zaznačenou na preberacom protokole), alebo rozhodnutí neopravovať výrobok, si firma vyhradzuje právo účtovať skladné.

3,00 € / deň

 V nasledovných prípadoch sa taktiež účtuje cena za diagnostiku poruchy

  • V prípade, že sa nepreukáže žiadna vada výrobku
  • Zákazník po diagnostike poruchy rozhodne, že si nepraje výrobok opraviť
  • V prípade, že z popisu poruchy nie je zrejmá závada a treba ju diagnostikovať.
  • Ak je prinesené zariadenie znečistené a tým je znemožnená diagnostika alebo oprava, účtujeme si prácu za čistenie zariadenia.
  • Materiál a náhradné diely použité pri servisných prácach budú fakturované samostatne.