Baktérie do jazierok

Baktérie do jazierka slúžia na vytvorenie optimálneho prostredia v jazierku. Zabezpečujú spracovanie živín a vytvorenie optimálnych podmienok pre život rastlín a vodných živočíchov.

1
19 ** 24