Koreňové zavlažovače

Koreňové zavlažovače z ponuky mikrozávlahy sú určené na presné zavlažovanie koreňovej zóny. Sú ideálne pre závlahu v sadových úpravách, najmä v mestskej zeleni.

Koreňové zavlažovače

Solitérne stromy vysadené v ostrovčeku v spevnených plochách na ulici, alebo pešej zóne sú vystavené náročným mikroklimatickým podmienkam, kde je nevyhnutná doplnková závlaha. Tu si nájdu uplatnenie práve koreňové zavlažovače. Sú tiež efektívne pre nové kríkové výsadby so solitérnymi stromami, pretože jednotná závlaha pomocou kvapkovej hadice nemusí stačiť na zdravý rast stromu.

 

Podobná situácia vzniká aj pri novo založenom trávniku v ktorom sú vysadené solitérne stromy. Prítomnosť povrchovej závlahy trávnika riešená výsuvnými postrekovačmi, neuspokojuje potrebu vody pre vysadený strom.

Uvedené situácie je možné riešiť závlahou pomocou koreňových zavlažovačov, ide o podzemný systém zavlažovania koreňovej zóny zložený z plastového perforovaného valca rozličnej veľkosti, do ktorého je privedená PE hadica ukončená tryskou (bubblerom) so špecifickým prietokom.

Systém umožňuje nielen prívod a distribúciu doplnkovej vody, ale aj prívod vzduchu ku koreňom. V podmienkach s ťažkými ílovitými pôdami je to spôsob, ako uvoľniť škodlivé plyny z pôdy. Systém nie je rušivým prvkom v sadových kompozíciách, má jednoduchú údržbu a tým že je nenápadný, je aj odolný voči vandalizmu. Koreňové zavlažovače môžu byť súčasťou každej automatickej závlahy

Zavlažovacie vaky

Zavlažovacie vaky sú alternatívnym spôsobom závlahy pre solitérne stromy na verejných plochách, kde nie je možné zriadiť prípojku vody alebo rozvody zavlažovania. Sú to pasívne zavlažovacie systémy, ktoré nevyžadujú vysoké náklady na zriadenie.

Plastový vak sa umiestni priamo ku kmeňu stromu a voda postupne vsiakne do pôdy a ku koreňom. Voda sa napúšťa priamo na mieste a preto je potrebný prístup pre mobilnú cisternu s vodou.

1
9 ** 24