TypTTitle: Povrchové čerpadlá /prilohy/254230004205_0.jpg

Samonasávacie čerpadlá alebo tzv. Suchozemské čerpadlá sú určené pre čerpanie čistej vody z malých hĺbok. Využívame ich pre čerpanie podzemných vôd, povrchových vôd, retenčných nádrží a rôznych nádrží s vodou.

Sacia hĺbka samonasávacích čerpadiel

Samonasávacie čerpadlá sú vhodné pre čerpanie čistej vody z malých hĺbok. Používajú sa v domácich vodárňach, záhradných zavlažovacích systémoch, čerpaní úžitkovej vody a na zvyšovanie tlaku. Majú limitujúcu saciu hĺbku maximálne 8m.

 

Výhody samonasávacieho čerpadla

 • Jednoduchosťinštalácia a obsluha
 • Prístupnosť,ľahká prístupnosť pri údržbe čerpadla,
 • Narážané studne,jediné čerpadlo použiteľné pri čerpaní vody z narážaných studní,
 • Nízka cena,nižšia obstarávacia cena.

Nevýhody samonasávacieho čerpadla

 • Obmedzená hĺbka,obmedzené využitie vzhľadom na max. saciu hĺbku 8m,
 • Náchylnosť na zavzdušnenienáchylné na zavzdušnenie, vysoké nároky na tesnosť sacieho vedenia,
 • Hlučnosť, vyššia hlučnosť,
 • Energie,vyššia spotreba elektrickej energie – nižšia účinnosť.

Samonasávacie čerpadlá pracujú na princípe podtlaku a pretlaku. Vykonávajú na rozdiel od ponorných dva pracovné úkony. Prvý úkon je nasávanie vodného stĺpca a druhý úkon spočíva vo výtlaku nasatej vody von z čerpadla. Z uvedeného dôvodu sú samonasávacie čerpadla sú menej energeticky efektívne, ako ponorné čerpadla.

Horizontálny typ samonasávacieho čerpadla

Najčastejšie v praxi používané je horizontálny typ samonasávacieho čerpadla s odstredivými obežnými kolesami.


Z čoho sa skladá samonasávacie čerpadlo?

Samonasávacie čerpadlo je vyhotovené ako jeden celok a skladá sa z motora, hydraulickej časti, na ktorej sa nachádza nasávací a výtlačný otvor so závitom. Plášť hydraulickej časti môže byť zo zliatiny, alebo ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele. Vo vnútri hydrauliky sú uložené obežné kolesá vyrobené z vysoko odolného plastu, nehrdzavejúcej ocele, alebo mosadze.

Podľa počtu obežných kolies poznáme vertikálne odstredivé čerpadlá jednostupňové tvorené jedným obežným kolesom, alebo viacstupňové s vyšším počtom obežných kolies. Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.

 

Výkon samonasávacieho čerpadla

Výkon samonasávacieho čerpadla je charakterizovaný niekoľkými fyzikálnymi veličinami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri výbere požadovaného čerpadla.

 • Max. Prietokové množstvo: Qmax (m3/hod, l/min)
 • Max. Výtlak (výtlačná výška): Hmax m
 • Max. hĺbka ponoru: m
 • Výkon motora(P2): kW

 

Povrchové čerpadlá

Samonasávacie čerpadlá alebo tzv. Suchozemské čerpadlá sú určené pre čerpanie čistej vody z malých hĺbok. Využívame ich pre čerpanie podzemných vôd, povrchových vôd, retenčných nádrží a rôznych nádrží s vodou.

Sacia hĺbka samonasávacích čerpadiel

Samonasávacie čerpadlá sú vhodné pre čerpanie čistej vody z malých hĺbok. Používajú sa v domácich vodárňach, záhradných zavlažovacích systémoch, čerpaní úžitkovej vody a na zvyšovanie tlaku. Majú limitujúcu saciu hĺbku maximálne 8m.

 

Výhody samonasávacieho čerpadla

 • Jednoduchosťinštalácia a obsluha
 • Prístupnosť,ľahká prístupnosť pri údržbe čerpadla,
 • Narážané studne,jediné čerpadlo použiteľné pri čerpaní vody z narážaných studní,
 • Nízka cena,nižšia obstarávacia cena.

Nevýhody samonasávacieho čerpadla

 • Obmedzená hĺbka,obmedzené využitie vzhľadom na max. saciu hĺbku 8m,
 • Náchylnosť na zavzdušnenienáchylné na zavzdušnenie, vysoké nároky na tesnosť sacieho vedenia,
 • Hlučnosť, vyššia hlučnosť,
 • Energie,vyššia spotreba elektrickej energie – nižšia účinnosť.

Samonasávacie čerpadlá pracujú na princípe podtlaku a pretlaku. Vykonávajú na rozdiel od ponorných dva pracovné úkony. Prvý úkon je nasávanie vodného stĺpca a druhý úkon spočíva vo výtlaku nasatej vody von z čerpadla. Z uvedeného dôvodu sú samonasávacie čerpadla sú menej energeticky efektívne, ako ponorné čerpadla.

Horizontálny typ samonasávacieho čerpadla

Najčastejšie v praxi používané je horizontálny typ samonasávacieho čerpadla s odstredivými obežnými kolesami.


Z čoho sa skladá samonasávacie čerpadlo?

Samonasávacie čerpadlo je vyhotovené ako jeden celok a skladá sa z motora, hydraulickej časti, na ktorej sa nachádza nasávací a výtlačný otvor so závitom. Plášť hydraulickej časti môže byť zo zliatiny, alebo ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele. Vo vnútri hydrauliky sú uložené obežné kolesá vyrobené z vysoko odolného plastu, nehrdzavejúcej ocele, alebo mosadze.

Podľa počtu obežných kolies poznáme vertikálne odstredivé čerpadlá jednostupňové tvorené jedným obežným kolesom, alebo viacstupňové s vyšším počtom obežných kolies. Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.

 

Výkon samonasávacieho čerpadla

Výkon samonasávacieho čerpadla je charakterizovaný niekoľkými fyzikálnymi veličinami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri výbere požadovaného čerpadla.

 • Max. Prietokové množstvo: Qmax (m3/hod, l/min)
 • Max. Výtlak (výtlačná výška): Hmax m
 • Max. hĺbka ponoru: m
 • Výkon motora(P2): kW

 

1