Bazénové filtrácie

ákladným predpokladom pre dosiahnutie kryštálovo čistej vody v bazéne je správne navrhnuté a dobre fungujúce filtračné zariadenie. Filtračný okruh môže správne fungovať iba v súčinnosti s chemickou úpravou vody a naopak. Aká filtrácia bazéna je vhodná pre ten váš? 

Typy bazénovej filtrácie 

Dvojité alebo viacnásobné filtrácie. Všetky tieto typy filtrácií sú k dispozícii v našom sortimente a výber závisí od rozmerov bazéna, počtu návštevníkov a ďalších faktorov. U nás nájdete filtrácie súčasne efektívne aj hospodárne.

  • Kartušová filtrácia menej výkonná, vhodná do menších bazénov s objemom do 8 m3, náročnejšia na údržbu, lacnejšia na obstaranie 
  • Piesková filtrácia výkonnejšia, vhodná do veľkých bazénov, možné na ňu pripojiť aj ďalšie príslušenstvo, znižuje spotrebu bazénovej chémie

Z čoho pozostáva filtrácia bazéna? 

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračnej nádoby s obsahom kremičitého piesku. Čoraz častejšie sa používajú kvalitnejšie filtračné náplne s drveným sklom.

V celkovej schéme zariadenia môže byť zakomponovaný tiež ohrev vody (elektrický, tepelné čerpadlo, slnečné kolektory) a dávkovanie chemických prípravkov.

Ako funguje filtrácia bazéna? 

Filtračná nádoba je cez 6-cestný ventil prepojená s cirkulačným čerpadlom a tryskami umiestnenými v bazénovej vani. Preháňaním vody cez piesok/ kartušu dochádza k zachytávaniu nečistôt a následnému návratu vody späť do obehu.

Preto je potrebné filtráciu pravidelne čistiť – kartušovú relatívne často, pieskovú raz za sezónu, prípadne 2, v závislosti od typu.

Každé filtračné zariadenie je nevyhnutné po sezóne zazimovať náležitým spôsobom.  

286 ** 24