Protierózne riešenia

Jutové a kokosové protierózne siete slúžia ako ochrana svahu proti erózií. Chránia výsev, výsadbu na strmých svahoch záhradách, cestných či železničných násypoch a brehoch jazierok.

4,10 € / m2
s DPH: 4,92 €
4,10 € / m2
s DPH: 4,92 €
1
15 ** 24