TypTTitle: Jazierkové vysávače /prilohy/254230004044_0.jpg

Jazierkové vysávače na odsávanie sedimentu z jazierok pre udržanie čistoty vody a zlepšenie kvality prostredia pre život rastlín a vodných živočíchov.

Jazierkové vysávače

Jazierkové vysávače na odsávanie sedimentu z jazierok pre udržanie čistoty vody a zlepšenie kvality prostredia pre život rastlín a vodných živočíchov.

1