Insekticídy

Insekticídy efektívne bojujú proti hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticíd je cielený na nervový systém hmyzu alebo jeho dýchacie cesty, čo umožňuje účinnú ochranu pri kontakte hmyzu s insekticídom.

2,82 € / ks
s DPH: 3,38 €
1,74 € / ks
s DPH: 2,08 €
7,51 € / ks
s DPH: 9,01 €
2,64 € / ks
s DPH: 3,17 €
1,84 € / ks
s DPH: 2,21 €
12
28 ** 24