TypTTitle: Insekticídy /prilohy/254240002770_0.webp

Insekticídy efektívne bojujú proti hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticíd je cielený na nervový systém hmyzu alebo jeho dýchacie cesty, čo umožňuje účinnú ochranu pri kontakte hmyzu s insekticídom.

Insekticídy

Insekticídy efektívne bojujú proti hmyzu v jeho rôznych vývojových štádiách. Insekticíd je cielený na nervový systém hmyzu alebo jeho dýchacie cesty, čo umožňuje účinnú ochranu pri kontakte hmyzu s insekticídom.

1,84 € / ks
s DPH: 2,21 €
2,34 € / ks
s DPH: 2,80 €
1,74 € / ks
s DPH: 2,08 €
7,51 € / ks
s DPH: 9,01 €
2,64 € / ks
s DPH: 3,17 €
12