Závlahy Hunter

V súčasnej dobe, keď sa zápasí s rastúcim dopytom po vode, je potrebné mať spoľahlivý závlahový systém. Závlahový systém Hunter je priekopníkom v tejto oblasti a ponúka spoľahlivé produkty, a najnovšie technológie.

História spoločnosti Hunter Industries

Začiatky spoločnosti Hunter Industries siahajú do roku 1981, keď sa začal vývoj legendárneho rotačného postrekovača Hunter PGP, ktorý bol predstavený v roku 1983. Odvtedy sa Hunter stal synonymom kvality a inovácie v oblasti závlahových systémov.


Ponuka produktov pre závlahový systém Hunter

Spoločnosť Hunter Industries má širokú škálu produktov, ktoré pokrývajú všetky potreby v závlahách.

Sprejové postrekovače Hunter

Séria sprejových postrekovačov Hunter PRO-SPRAY je určite najuniverzálnejšou na trhu závlahových komponentov. Okrem jednej z najširších ponúk výšok výsuvov postrekovačov, v tejto sérii nájdete aj ďalšie jedinečné prevedenia, ktoré iný výrobcovia neponúkajú v takom rozsahu. Príkladom môžu byť dva rôzne regulátory tlaku integrované priamo vo výsuvníkoch postrekovačov (Hunter postrekovač PRS-30 a Hunter postrekovač PRS-40).

Trysky Hunter pre sprejové postrekovače

Z veľkej ponuky trysiek pre postrekovače série Hunter PRO-SPRAY by sme dali do pozornosti najmä sériu rotačných trysiek Hunter MP-ROTATOR. S technicky inovatívnou a mimoriadne variabilnou sériou Hunter MP-ROTATOR si poradíte pri väčšine projektov.

Rotačné postrekovače Hunter

Rotačný postrekovač Hunter PGP v čase svojho vzniku spôsobil revolúciu. Ich vývoj a inovovanie pokračujú dodnes. Sériu Hunter PGP doplnila a rozšírila séria Hunter PGJ. V súčasnosti je ponuka rotačných postrekovačov Hunter koplexná a pravdepodobne najširšia na trhu od ekonomických modelov Hunter SRM až po golfové postrekovače série Hunter G900.

Elektromagnetické ventily Hunter

Ak sa pozriete na akýkoľvek projekt závlahy Hunter pre bežnú záhradu pravdepodobne tam nebudú chýbať elektromagnetické ventily série Hunter PGV. Variabilita pripojenia a doplnkov je dostatočne široká na akúkoľvek aplikáciu, Hunter kvapkovú závlahu nevynímajúc. Pre jednoduchšie aplikácie sú vhodné aj elektromagnetické ventily série Hunter PGV JAR TOP, naopak pre náročnejšie a väčšie projekty sú určené ventily série Hunter ICV.

Riadiace jednotky Hunter

Riadiace jednotky Hunter X-Core a Hunter Pro-C sú užívateľsky prívetivé a majú viacero možností programovania. Vaši zákazníci (koncový užívatelia) tak nemusia mať obavu z toho že by nastavenie závlahy Hunter bolo zložité. Spoločnosť Hunter si dáva záležať na inovovaní svojich riadiacich systémov do ktorých zakomponovávajú najaktuálnejšie požiadavky trhu pri zachovaní štandardov ovládania, na ktoré sú zákazníci zvyknutí. Pekným príkladom je riadiaca jednotka Hunter X2, ktorá koncepčne vychádza z riadiacej jednotky Hunter X-Core ale s podstatne rozšírenými funkciami vrátane možnosti pripojenia na WiFi.

Spoločnosť Hunter Industries je jedným z priekopníkov v riadiacich jednotkách s WiFi kompatibilitou.  Spoločným rysom spomínaných riadiacich jednotiek je kompatibilita s profesionálne spracovanou aplikáciou Hunter Hydrawise. Zámerom využívania aplikácie je nielen možnosť programovania závlahy na diaľku, ale predovšetkým kontrola a automatická úprava zavlažovacieho programu na ktorý vplýva meniace sa počasie. Týmito uvedenými benefitmi prispieva aplikácia Hydrawise k účinnej úspore vody.

Inštalácia a údržba

 

Akýkoľvek závlahový systém, Hunter nevynímajúc, je komplexné riešenie či už z pohľadu návrhu alebo aj inštalácie. Samotný návrh a rovnako aj inštalácia závlahového systému Hunter vyžadujú množstvo vedomostí od technických parametrov jednotlivých komponentov až po fyzikálne zákonitosti.

Z pohľadu koncového užívateľa je zaujímavé sa obrátiť na odbornú inštalačnú firmu. Naša obchodná spoločnosť ponúka inštalačným firmám možnosť odborne rásť prostredníctvom našich teoretických ale aj praktických školení. Zároveň im poskytujeme odborné poradenstvo z oblasti závlahových systémov ako celku.

Komplexný informatívny prehľad o problematike závlahových systémov, rady a typy pre starostlivosť a údržbu nájdete na stránke Nastavenie a starostlivosť o automatický závlahový systém.

294 ** 24