TypTTitle: Nádoby pre čerpadlá /prilohy/254230003989_0.png

Nádrže na vodné atrakcie s vnútornými výstuhami a prispôsobeným povrchom pre prestup vody, s servisným otvorom a otvormi na rozvody. Využiteľné ako zdroj vody pre fontánky alebo stekajúce vody po kameni.

Nádoby pre čerpadlá

Nádrže na vodné atrakcie s vnútornými výstuhami a prispôsobeným povrchom pre prestup vody, s servisným otvorom a otvormi na rozvody. Využiteľné ako zdroj vody pre fontánky alebo stekajúce vody po kameni.

1