Trávne osivá - Lúčne zmesi

Lúčne zmesi od sú ideálne pre trávniky v prostrediach vyžadujúce si druhovo rozmanité zmesi jedno a viacročných tráv a kvitnúcich bylín. Sú vhodnou alternatívou na plochách, kde sa nevyžaduje intenzívna údržba.

Kvalitné zmesi sú vyrobené z lokálnych druhov, ktoré sú odolné voči miestnym klimatickým podmienkam. Výrazne zvyšuje biodiverzitu.

1
6 ** 24