Pravidlá ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa k ochrane súkromia návštevníkov našich webových stránok. Tento dokument stanovuje zásady nakladania s vašimi osobnými údajmi.

1. Aké informácie zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať, uchovávať a používať nasledujúce druhy osobných informácií:

 1. informácie o vašom počítači a o vašich návštevách a používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy, geografickej polohy, typu prehliadača a jeho verzie, operačný systém, dĺžka návštevy, zobrazenie stránok a navigácia po webe)
 2. informácie týkajúce sa všetkých transakcií realizovaných medzi nami a vami alebo vo vzťahu k tejto webovej stránke
 3. informácie, ktoré ste nám poskytli za účelom registrácie u nás
 4. informácie, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení sa na stránky, e-mailové notifikácie
 5. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete nám zaslať;

2. Cookies

Cookie sa skladá z informácií zaslaných prostredníctvom webového servera do webového prehliadača. Informácia je potom poslaná späť na server zakaždým, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača.

Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies budeme používať na sledovanie návštevníkov zatiaľ čo budete prechádzajú webové stránky.

Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.

K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics . Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť všetky cookies, zatiaľ čo niektoré prehliadače umožňujú odmietnuť len cookies tretích strán. Napríklad v programe Internet Explorer, môžete odmietnuť všetky cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Súkromie“, a výberom „Blokovať všetky súbory cookie“ pomocou posuvného voliča. Blokovanie všetkých súborov cookie však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok. 

3. Používanie vašich osobných informácii

Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu.

Vaše osobné údaje môžu byť použité na:

 1. administráciu webovej stránky;
 2. zefektívnenie prehliadania webu prostredníctvom personalizácia stránky;
 3. povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach;
 4. zasielanie všeobecných (nie-marketingových) obchodných oznámení;
 5. zasielanie vyžiadaných upozornení
 6. zasielanie marketingovej komunikácie, informácii o akciách a novinkách Antalis, alebo komunikácie starostlivo vybraných, tretích strán, ktoré si myslíme, že môže byť pre Vás zaujímavá poštou (môžete nás kedykoľvek informovať, ak si už neprajete dostávať túto komunikáciu);
 7. poskytnúť tretím stranám štatistické informácie o našich užívateľoch – ale tieto informácie nebudú použité na identifikáciu jedinca užívateľa;
 8. vybavenie dotazov a sťažností týkajúcich sa našich stránok

Publikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete za týmto účelom. S ostatnými informáciami naložíme v súlade s licenciou, ktorú nám udelíte. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu poskytovať tretím stranám za účelom priameho marketingu.

4. Uverejnenie

Informácie o vás môžu byť poskytnuté niektorým z našich zamestnancov, úradníkov, zástupcov, dodávateľov alebo subdodávateľov, ak je ich použitie opodstatnené pre účely uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.

Okrem toho, môžeme sprístupniť vaše osobné údaje:

 1. do tej miery, ako sme povinní urobiť zo zákona;
 2. v súvislosti s akýmkoľvek právnym konaním, alebo pri potenciálnych súdnych konaniach;
 3. za účelom ochrany našich zákonných práv (vrátane poskytovania informácií ostatným za účelom boja proti podvodom a zníženiu kreditného rizika);
 4. kupujúcemu (alebo potenciálnemu kupujúcemu) akéhokoľvek podielu našej spoločnosti, alebo aktív, ktoré sme (alebo uvažujeme) predať; a
 5. každej osobe, o ktorej sa domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o zverejnenie týchto osobných údajov, ak sme presvedčení že by si súd zverejnenia tohto osobných údajov vyžiadal.

S výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany súkromia, nebudeme poskytovať svoje informácie tretím stranám.

5. Medzinárodné dátové prenosy

Informácie, ktoré zhromažďujeme môžu byť uložené, spracovávané a prenášané medzi ktorýmikoľvek krajinami v ktorých pôsobíme a môžu byť použité v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia. Informácie, ktoré nám poskytnete môžu byť prevedené do krajín, ktoré nemajú zákony na ochranu údajov rovnocenné so zákonmi platnými v Európskom hospodárskom priestore. Okrem toho, osobné informácie určené na zverejnenie na webových stránkach Antalis, môžu byť k dispozícii, prostredníctvom internetu po celom svete. Nemôžeme zabrániť ich použitiu alebo zneužitiu zo strany iných. Výslovne súhlasíte s takýmito prevodmi osobných údajov. 

6. Bezpečnosť vašich osobných informácií

Zabezpečíme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránil strate, zneužitiu alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov. Všetky poskytnuté osobné údaje budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch (chránené heslom a firewall). Samozrejme, prenos dát cez internet je zo svojej podstaty rizikový, a my nemôžeme garantovať bezpečnosť dát posielaných cez internet.

7. Zmeny zásad

Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia, zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

8. Vaše práva

Môžete nás kedykoľvek požiadať o sprístupnenie osobných informácii, ktoré o vás evidujeme.

Pre poskytovanie týchto informácií je podmienkou:

 1. zaplatenie poplatku, a
 2. poskytnutie príslušných dokladov o vašej totožnosti (zvyčajne požadujeme fotokópiu vášho dokladu totožnosti overenú notárom, plus originál akéhokoľvek účtu s vašu aktuálnou adresu).

Môžeme odoprieť osobné údaje v rozsahu povolenom zákonom.

Zaslaním e-mailu nás môžete kedykoľvek požiadať, aby vaše osobné údaje neboli použité na marketingové účely. V praxi si toto povolenie vyžadujeme vopred, alebo vám poskytneme príležitosť na vylúčenie z používania vašich osobných údajov na marketingové účely. 

9. Webové stránky tretích strán

Webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán. 

10. Aktualizácia informácií

Dajte nám prosím vedieť, ak u vás nastala zmena v osobných údajoch, aby sme ich mohli opraviť alebo aktualizovať. 

11. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia, alebo spracovania vašich osobných údajov, napíšte nám mail: takacs@takacs.sk