TypTTitle: Prípravky do jazierok na údržbu jazera /prilohy/254230004124_0.jpg

Patria sem prípravky, ktoré majú rýchly krátkodobý účinok na organické nárasty na stenách nádrže a vločkovače na organické látky rozpustené vo vode. Sú to „čistiace prostriedky“ využívané pri čistení jazierok.

Prípravky do jazierok na údržbu jazera

Patria sem prípravky, ktoré majú rýchly krátkodobý účinok na organické nárasty na stenách nádrže a vločkovače na organické látky rozpustené vo vode. Sú to „čistiace prostriedky“ využívané pri čistení jazierok.

1