TypTTitle: Kvapková závlaha /prilohy/254240003305_0.webp

Kvapková závlaha je jedným z najrozšírenejších typov mikrozávlahy. Je používaný aj vo výrobnom agro rezorte a aj v záhradnej a sadovníckej tvorbe.

Čo je kvapková závlaha?

Kvapková závlaha je metóda zavlažovania, pri ktorej sa voda postupne a pomaly vpúšťa do pôdy bezprostredne v oblasti koreňovej zóny. Táto metóda zabezpečuje rovnomerné a účinné zavlažovanie bez straty vody.

Voda vyteká z dávkovacieho komponentu – kvapkovača – po kvapkách a preto ju nazývame kvapková závlaha. Väčšinou je určená pre nadzemnú inštaláciu, s výnimkou podzemnej kvapkovej hadice. Kvapková závlaha môže byť ako systém ovládaný plne automaticky, alebo manuálne – prívod vody do systému ovládame ručne.

3 základné typy technického vyhotovenia komponentov kvapkovej závlahy:

1Kvapková hadica

 
 

Kvapková hadica je najčastejšie používaná s 16mm priemerom. Jej princípom je pravidelné rozmiestnenie kvapkovačov, z ktorých voda vyteka rovnomerne a zabezpečuje tým rovnomernú závlahu. Emitor je plastový labyrint a zabezpečuje rovnomerný výtok vody z každého jedného úseku kvapkovej hadice. Bežne na trhu je v ponuke kvapková hadica určená pre okrasné záhrady s rozostupom emitorov 30cm od seba.

Emitor je špecifikovaný konštantným prietokom vody a udáva sa v l/hod. Najčastejšia hodnota prietoku jedného emitora pre kvapkovú hadicu používanú na závlahu v rodinných záhradách a komerčných plochách je 2,1-2,3 l/hod. V sortimente kvapkových hadíc sa stretneme s vyššou technickou úrovňou vyhotovenia a to je kvapková hadica s kompenzáciou tlaku. Tento typ kvapkovej hadice sa vyznačuje vyššou uniformitou výtoku vody emitorom v podmienkach s terénnymi nerovnosťami, zavlažovanie svahu a pri použití dlhých liniek kvapkovej hadice.

2Kvapkovače (kvapkovacie hlavice)

 
 

Kvapkovače (kvapkovacie hlavice) sú malé plastové zariadenia s valcovým tvarom s priemerom približne 2cm a labyrintom na reguláciu výtoku vody. Majú dva protiľahlé vývody: jeden na pripevnenie do hadice a druhý na uvoľňovanie kvapiek vody. Druhý vývod môže byť môže byť dodatočne doplnený rozdeľovacou mikroarmatúrou pre viac násobné pripojenie mikrokvapkovej hadice.

Kvapkovače sa používajú pri kvapkovej závlahe pre rovnomerné a efektívne zavlažovanie povrchov. Jednoducho sa inštalujú do PE hadice napichnutím do hadice do vopred pripraveného malého otvoru, vyrobený dierovačom špecifikujú prietok vody v rozmedzí od 2 do 10l/hod. Používajú sa aj kvapkovače s kompenzáciou tlaku pre lepšiu uniformitu kvapkania.

3Kvapková ihla

 
 

Kvapková ihla – na jednom konci vybavená hrotom a na protiľahlom konci pripájacím tŕňom. V prípade, ak je tŕň vybavený labyrintom, hovoríme o kvapkovej ihle s kompenzáciou tlaku, ktorú špecifikuje prietok vody. Najčastejšie je hodnota prietoku 2,3l/hod. Pripájací tŕň slúži na pripojenie mikrokvapkovej hadice. Podľa typu kvapkovej ihly, môže byť ihla pripojená samostatne do napájacej PE hadice, alebo do setu s kvapkovačom a rozdeľovacou mikroarmatúrou. Sú určené na povrchovú inštaláciu do kvetináčov, malých a veľkých pestovateľských kontajnerov.

Kde používame kvapkovú závlahu?

Ideálny spôsob zavlažovania okrasných výsadieb záhonov z kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, okrasných stromov vo výsadbe, ovocných stromov a kríkov v záhrade, zeleninových hriadok, skleníkov a aj závlaha kvetináčov a mobilnej výsadby.

Výhody a nevýhody kvapkovej závlahy

Výhody kvapkovej závlahy

 • Vysoká účinnosťvoda je efektívne dopravovaná a využitá koreňovým systémom rastliny.
 • Šetrí voduefektívna závlaha sa vyznačuje nízkym percentom odparovania vody okolitým prostredím.
 • Nízka energetická náročnosťsystém pracuje pri nízkom prevádzkovom tlaku.
 • Rýchla a nenáročná montáž systémusystém je jednoduchý, spájanie komponentov je manuálne nenáročné a vhodné aj pre laikov.
 • Hnojenie závlahoupočas zavlažovania je možné do systému aplikovať tekuté hnojivá a tým je možné vykonávať dva agrotechnické zásahy súčasne.

Nevýhody kvapkovej závlahy

 • Vysoká náročnosť na čistotu a kvalitu vodypodcenená filtrácia vody a prítomnosť usádzajúcich sa zlúčenín vo vode môže viesť k skráteniu životnosti systému.
 • Nechránený prístupmožnosť poškodenia nadzemných komponentov zvieratami a vandalizmom.

Kvapková závlaha

Kvapková závlaha je jedným z najrozšírenejších typov mikrozávlahy. Je používaný aj vo výrobnom agro rezorte a aj v záhradnej a sadovníckej tvorbe.

Čo je kvapková závlaha?

Kvapková závlaha je metóda zavlažovania, pri ktorej sa voda postupne a pomaly vpúšťa do pôdy bezprostredne v oblasti koreňovej zóny. Táto metóda zabezpečuje rovnomerné a účinné zavlažovanie bez straty vody.

Voda vyteká z dávkovacieho komponentu – kvapkovača – po kvapkách a preto ju nazývame kvapková závlaha. Väčšinou je určená pre nadzemnú inštaláciu, s výnimkou podzemnej kvapkovej hadice. Kvapková závlaha môže byť ako systém ovládaný plne automaticky, alebo manuálne – prívod vody do systému ovládame ručne.

3 základné typy technického vyhotovenia komponentov kvapkovej závlahy:

1Kvapková hadica

 
 

Kvapková hadica je najčastejšie používaná s 16mm priemerom. Jej princípom je pravidelné rozmiestnenie kvapkovačov, z ktorých voda vyteka rovnomerne a zabezpečuje tým rovnomernú závlahu. Emitor je plastový labyrint a zabezpečuje rovnomerný výtok vody z každého jedného úseku kvapkovej hadice. Bežne na trhu je v ponuke kvapková hadica určená pre okrasné záhrady s rozostupom emitorov 30cm od seba.

Emitor je špecifikovaný konštantným prietokom vody a udáva sa v l/hod. Najčastejšia hodnota prietoku jedného emitora pre kvapkovú hadicu používanú na závlahu v rodinných záhradách a komerčných plochách je 2,1-2,3 l/hod. V sortimente kvapkových hadíc sa stretneme s vyššou technickou úrovňou vyhotovenia a to je kvapková hadica s kompenzáciou tlaku. Tento typ kvapkovej hadice sa vyznačuje vyššou uniformitou výtoku vody emitorom v podmienkach s terénnymi nerovnosťami, zavlažovanie svahu a pri použití dlhých liniek kvapkovej hadice.

2Kvapkovače (kvapkovacie hlavice)

 
 

Kvapkovače (kvapkovacie hlavice) sú malé plastové zariadenia s valcovým tvarom s priemerom približne 2cm a labyrintom na reguláciu výtoku vody. Majú dva protiľahlé vývody: jeden na pripevnenie do hadice a druhý na uvoľňovanie kvapiek vody. Druhý vývod môže byť môže byť dodatočne doplnený rozdeľovacou mikroarmatúrou pre viac násobné pripojenie mikrokvapkovej hadice.

Kvapkovače sa používajú pri kvapkovej závlahe pre rovnomerné a efektívne zavlažovanie povrchov. Jednoducho sa inštalujú do PE hadice napichnutím do hadice do vopred pripraveného malého otvoru, vyrobený dierovačom špecifikujú prietok vody v rozmedzí od 2 do 10l/hod. Používajú sa aj kvapkovače s kompenzáciou tlaku pre lepšiu uniformitu kvapkania.

3Kvapková ihla

 
 

Kvapková ihla – na jednom konci vybavená hrotom a na protiľahlom konci pripájacím tŕňom. V prípade, ak je tŕň vybavený labyrintom, hovoríme o kvapkovej ihle s kompenzáciou tlaku, ktorú špecifikuje prietok vody. Najčastejšie je hodnota prietoku 2,3l/hod. Pripájací tŕň slúži na pripojenie mikrokvapkovej hadice. Podľa typu kvapkovej ihly, môže byť ihla pripojená samostatne do napájacej PE hadice, alebo do setu s kvapkovačom a rozdeľovacou mikroarmatúrou. Sú určené na povrchovú inštaláciu do kvetináčov, malých a veľkých pestovateľských kontajnerov.

Kde používame kvapkovú závlahu?

Ideálny spôsob zavlažovania okrasných výsadieb záhonov z kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, okrasných stromov vo výsadbe, ovocných stromov a kríkov v záhrade, zeleninových hriadok, skleníkov a aj závlaha kvetináčov a mobilnej výsadby.

Výhody a nevýhody kvapkovej závlahy

Výhody kvapkovej závlahy

 • Vysoká účinnosťvoda je efektívne dopravovaná a využitá koreňovým systémom rastliny.
 • Šetrí voduefektívna závlaha sa vyznačuje nízkym percentom odparovania vody okolitým prostredím.
 • Nízka energetická náročnosťsystém pracuje pri nízkom prevádzkovom tlaku.
 • Rýchla a nenáročná montáž systémusystém je jednoduchý, spájanie komponentov je manuálne nenáročné a vhodné aj pre laikov.
 • Hnojenie závlahoupočas zavlažovania je možné do systému aplikovať tekuté hnojivá a tým je možné vykonávať dva agrotechnické zásahy súčasne.

Nevýhody kvapkovej závlahy

 • Vysoká náročnosť na čistotu a kvalitu vodypodcenená filtrácia vody a prítomnosť usádzajúcich sa zlúčenín vo vode môže viesť k skráteniu životnosti systému.
 • Nechránený prístupmožnosť poškodenia nadzemných komponentov zvieratami a vandalizmom.
Háčik 32 - | T - TAKÁCS veľkoobchod
Výpredaj
3005920
0,43 € / ks
s DPH: 0,52 €