Prietokové spínače pre čerpadlá

Prietokové spínače a tlakové riadiace jednotky slúžia na automatické ovládanie čerpadiel. Používajú sa v domácich vodárňach, vodovodných zásobovacích systémoch a slúžia na spínanie jednofázových ponorných a samonasávacích čerpadiel. Tieto zariadenia pracujú v spojení s tlakovou nádobou alebo aj samostatne.

Tieto zariadenia fungujú na princípe TLAK-PRIETOK alebo TLAK-TLAK.

Spínače TLAK-PRIETOK

TLAK-PRIETOK zariadenie je určené na automatické spínanie a vypínanie čerpadla. Zapína sa pri poklese tlaku a vypína v momente dosiahnutia nulového prietoku vody. Ide o efektívne a presné riešenie pre vodovodné systémy.

Otvorením vodovodného kohútika sa čerpadlo spustí a zatvorením čerpadlo odstavíte s prevádzky. Zariadenie je zároveň vybavené ochranou voči behu na sucho, čím sa stáva komplexným ovládaním čerpadla.

Niektoré typy prietokových spínačov sú vybavené malou vstavanou tlakovou nádobou. Zabezpečuje zníženie počtu zapnutí čerpadla vznikajúcich dôsledkom malých tlakových strát vo vodovodnom systéme.


Spínače TLAK-TLAK

Spínače TLAK-TLAK spínače automaticky riadia čerpadlo a zapínajú ho pri dosiahnutí určitého zapínacieho tlaku. Majú funkciu ochrany proti behu na sucho a umožňujú automatický reštart. Nastavenie úrovne zapínacieho tlaku je možné vykonať na zariadení.

Pre obmedzenie počtu zapnutí a vypnutí čerpadla ovládaného s tlakovo-prietokovými spínačmi je vhodné doplniť sústavu s tlakovou nádobou potrebnej veľkosti.

1
7 ** 24