TypTTitle: Kalové čerpadlá /prilohy/254230004219_0.jpg

Kalové čerpadlá s rezacím alebo drviacim mechanizmom slúžia na odstraňovanie kalu z vody. Tým zabraňujú upchávaniu čerpadla a kalovej hadice a umožňujú bezproblémový a efektívny odvod kalu.

Kalové čerpadlá

Kalové čerpadlá s rezacím alebo drviacim mechanizmom slúžia na odstraňovanie kalu z vody. Tým zabraňujú upchávaniu čerpadla a kalovej hadice a umožňujú bezproblémový a efektívny odvod kalu.

1