TypTTitle: Dopúšťanie vody do jazierka /prilohy/254230004038_0.jpg

Zariadenia na udržanie stálej hladiny jazierka, aby bolo vytvorené čo najstabilnejšie prostredie a zároveň vytvorené podmienky na použitie gravitačne zapojených filtračných systémov.

Dopúšťanie vody do jazierka

Zariadenia na udržanie stálej hladiny jazierka, aby bolo vytvorené čo najstabilnejšie prostredie a zároveň vytvorené podmienky na použitie gravitačne zapojených filtračných systémov.

1