Dopúšťanie vody do jazierka

Zariadenia na udržanie stálej hladiny jazierka, aby bolo vytvorené čo najstabilnejšie prostredie a zároveň vytvorené podmienky na použitie gravitačne zapojených filtračných systémov.

1
8 ** 24