Riadenie a ochrana čerpadiel

Pre automatický a bezpečný chod ponorného čerpadla je nevyhnutné čerpadlo doplniť o ovládacie a ochranné zariadenia. Ovládanie a ochrana čerpadla zahŕňa použitie tlakových spínačov, prietokových spínačov, tlakových riadiacich jednotiek, frekvenčných meničov a tlakových nádob. Tieto prvky slúžia na monitorovanie a reguláciu tlaku a prietoku vody v systéme, zabezpečujú bezpečnosť a životnosť čerpadla a zaisťujú optimálne využitie energetických zdrojov.

62 ** 24