Pripravované školenia v roku 2024

Všetky školenia sa budú konať v sídle našej spoločnosti. Školenia organizujeme len pre registrovaných partnerov. Ak máte záujem, ale nie ste registrovaný, pošlite, prosíme, údaje o Vašej firme a jej hlavný predmet činnosti na mail peter@takacs.sk. Ak Vaša činnosť spĺňa podmienky registrácie a budú voľné kapacity, pošleme Vám mail s akceptáciou prihlášky.

Z1 - Základy automatických závlahových systémov 

Školenie je zamerané na získanie základných informácií potrebných pri inštalácii automatických závlahových systémov. 

Školiteľ: Ing. Miroslav Gajdoš, Ing. Ľubomír Kret

Dátum: 6. február 2024 alebo 20. február 2024

Harmonogram školenia: 8:30 – 12:30 hod. (prezentácia 8:00 - 8:30 hod.)

Maximálny počet účastníkov: 20 osôb. Vzhľadom na kapacitu maximálne 2 osoby na firmu

Účastníci školenia sa oboznámia s nasledovnými témami:

 • Základné fyzikálne a hydraulické definície
 • Postrekovače, rozdelenie a typy, výber vhodného postrekovača a trysky, výhody a nevýhody
 • Kvapková hadica, rozdelenie a typy, výber vhodnej kvapkovej hadice, výhody a nevýhody
 • Základné prvky automatických závlahových systémov, význam a funkcie jednotlivých častí, výber vhodných komponentov
 • Prípojka vody pre závlahový systém, základné pravidlá a postup pri navrhovaní závlahového systému, oboznámenia sa s krokmi pri montáži systému

Cena školenia: 24 € s DPH ( v cene je zahrnuté malé občerstvenie)


R1 - Základy riadenia závlahových systémov

Školenie je zamerané na získanie všeobecných informácií o riadiacich jednotkách, senzoroch a prídavných zariadeniach. Získate vedomosti o funkciách a nastavení štandardnej riadiacej jednotky a modelu riadiacej jednotky Hydrawise. 

Školiteľ: Ing. Ľubomír Kret

Dátum: 7. február 2024 alebo 21. február 2024

Harmonogram školenia: 8:30 – 12:30 hod. (prezentácia 8:00 - 8:30 hod.)

Maximálny počet účastníkov: 20 osôb. Vzhľadom na kapacitu maximálne 2 osoby na firmu.

Účastníci školenia sa oboznámia s nasledovnými témami:

 • Riadiace jednotky - základné rozdelenie, sortiment na trhu, výber riadiacej jednotky
 • Senzory - rozdelenie, výber senzoru
 • Základné informácie o montáži a pripojení riadiacej jednotky, možnosti pripojenia senzorov káblových/bezkáblových a iných prídavných zariadení
 • Programovanie a funkcie štandardnej riadiacej jednotky Hunter
 • WiFi riadiace jednotky, sortiment, úvod do aplikácie Hydrawise, pripojenie, vytvorenie správcovského účtu, funkcie a programovanie  

Cena školenia: 24 € s DPH ( v cene je zahrnuté malé občerstvenie)


C1 - Výber, montáž a základy pri riadení čerpadiel

Školenie je zamerané na získanie informácií o výbere a riadení čerpadiel a o konkrétnych produktoch - pre začiatočníkov.

Školiteľ: Ján Bubák, Dominik Orbán

Dátum: 8. február 2024

Harmonogram školenia: 8:30 – 12:30 hod. (prezentácia 8:00 - 8:30 hod.)

Cena školenia: 24 € s DPH ( v cene je zahrnuté malé občerstvenie)

Účastníci školenia sa oboznámia s nasledovnými témami:

 • Rozdelenie typov čerpadiel, hlavné rozdiely a možnosti použitia
 • Výber správneho čerpadla
 • Všeobecne o riadení a význame ochrany čerpadla, rozdelenie riadiacich zariadení, výhody a nevýhody
 • Prietokové spínače, tlakové spínače, ich vlastnosti a funkcie, správne použitie
 • Frekvenčné meniče, základné informácie, typy, funkcie a správna inštalácia

Maximálny počet účastníkov: 42 osôb. Vzhľadom na kapacitu maximálne 2 osoby na firmu.


Systémové riešenia vegetačných striech

Školenie je zamerané na získanie základných informácií pre oblasť navrhovania a realizácie vegetačných striech.

Školiteľ: Zbyněk Ptáček, spol. BBcom, ČR

Dátum: 30. január 2024

Harmonogram školenia: 8:30 – 12:30 hod. (prezentácia 8:00 - 8:30 hod.)

Maximálny počet účastníkov: 42 osôb. Vzhľadom na kapacitu maximálne 2 osoby na firmu.

Účastníci školenia sa oboznámia s nasledovnými témami:

 • Úvod do problematiky vegetačných striech, ich základné rozdelenie a popis
 • Štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu vegetačných striech
 • Riešenie materiálovej skladby plochých a šikmých striech
 • Spôsoby a možnosti logistiky materiálov pre rôzne stavebné situácie
 • Prezentácia zrealizovaných objektov

Cena školenia: 24 € s DPH ( v cene je zahrnuté malé občerstvenie)


Diferencované prístupy v navrhovaní trvalkových výsadieb

Školenie má za cieľ oboznámiť účastníkov ohľadom problematiky navrhovania, zakladania a údržby trvalkových porastov.

Školiteľ: Doc. Ing. Dagmar Hillová, Phd.

Dátum: 31. Január 2024

Harmonogram školenia: 8:30 – 12:30 hod. (prezentácia 8:00 - 8:30 hod.)

Maximálny počet účastníkov: 42 osôb. Vzhľadom na kapacitu maximálne 2 osoby na firmu.

Účastníci školenie sa oboznámia s nasledovnými témami:

 • Kategorizácia a typológia trvalkových výsadieb.
 • Kritéria pri voľbe druhovej skladby.
 • Technologické opatrenia pri zakladaní výsadieb.
 • Údržba a revitalizácia trvalkových výsadieb.

Cena školenia: 24 € s DPH (v cene je zahrnuté malé občerstvenie)