Zavlažovanie tenisových kurtov

Zavlažovanie tenisových kurtov

Automatické zavlažovanie tenisových kurtov zlepšuje kvalitu trávnika a uľahčuje starostlivosť o neho. Moderné zavlažovacie systémy umožňujú presné a šetrné zavlažovanie s možnosťou prispôsobiť potreby konkrétneho kurtu. Tým znižujú náklady na údržbu a zlepšujú herné vlastnosti plochy.

Povrchová úprava tenisových kurtov býva najčastejšie antuka, alebo umelý povrch. Pri antukových kurtoch sa závlahou predovšetkým znižuje prašnosť a taktiež vďaka vode upravujeme mikroklímu tenisového areálu počas horúceho dňa. Cieľom závlahy kurtov s umelým povrchom je ochladenie povrchu a úprava mikroklímy.

Systém

Systém je jednoduchý, zložený z výsuvných postrekovačov, elektromagnetických ventilov, rozvodov vody z PE rúr, riadiacej jednotky a prípadne diaľkového ovládača kompatibilného s riadiacou jednotkou. Na systém sú kladené vysoké nároky z hľadiska aplikácie vody na povrch kurtov. Závlaha musí byť rovnomerná bez stojatých vodných mlák a zároveň je nežiadúce, aby počas závlahy dochádzalo k odplavovaniu antuky.

Výber postrekovača do podmienok z antukovým povrchom je potrebné konzultovať s odborníkom, pretože nároky na technické vlastnosti postrekovača sú vysoké.

Prvé kritérium je aby rotácia postrekovača bola podstatne rýchlejšia oproti štandardnému postrekovaču.

Druhé kritérium je odolnosť postrekovača, konkrétne odolnosť vonkajšieho obalu, výsuvníka a vrchného krytu. Investícia do odolných postrekovačov z rýchlou rotáciou môže byť na začiatku vyššia, ale prevádzka bude menej poruchová – ekonomickejšia.

Uvádzame príklady najpoužívanejších postrekovačov, ktoré sú odporúčané výrobcom profesionálnych závlahových systémov pre športové hracie plochy.