Zavlažovanie športových plôch s umelým povrchom

Zavlažovanie športových plôch s umelým povrchom

Umelé ihriská nevyžadujú závlahu ani údržbu, ale v lete sa môžu prehriať kvôli chýbajúcej schopnosti termoregulácie a evapotranspirácie. Vysoká teplota môže ovplyvniť kvalitu hry a vytvoriť nepríjemné prostredie. Preto je dôležité riešiť otázku zavlažovania aj pri návrhu a výbere umelého ihriska a tým vytvorenie prijateľnej mikroklímy ako je to pri živom trávniku.

Umelý trávnik

Materiál – polyetylén, z ktorej sa umelý trávnik vyrába, sa môže na povrchu zohriať až na 50°C, čo v podstate znemožňuje bezpečné vyžívanie hracej plochy ihriska. Vysoká teplota umelého trávnika má vplyv na výkon športovej aktivity a vplýva na pohodlie užívania hracej plochy. Účinným a rýchlym spôsobom zníženia teploty umelého povrchu je chladenie vodou.

Chladenie umelého trávnika

Chladiaci systém pre futbalové ihriská alebo ihriská pre pozemný hokej je jednoduchý a zložený z výsuvných rotačných alebo nadzemných postrekovačov, elektromagnetických ventilov, rozvodov vody, riadiacej jednotky a možného diaľkového ovládania. Rýchla rotácia a rovnomerný rozptyl vody sú hlavnými požiadavkami na postrekovače.

Postrekovače určené na chladenie futbalových ihrísk

Postrekovače určené na chladenie futbalových ihrísk štandardných rozmerov sa vyznačujú robustnou konštrukciou, s prevažne vstavaným elektromagnetickým ventilom a extra dlhým dostrekom – až 54 m. Postrekovače sú umiestnené spravidla na okraji hracej plochy.

S vysokým výkonom postrekovača, ktorý špecifikuje dĺžka dostreku, rastie aj náročnosť na vodný zdroj, ktorým zásobujeme chladiaci systém. Spotreba vody resp. Prietok vody cez postrekovač s dostrekom 50-54m kolíše v rozpätí 900 až 1200l/min v závislosti od konkrétneho typu postrekovača. Pracovný tlak potrebný na postrekovači sa pohybuje v rozsahu 6-8bar.

Chladenie ihriska sa realizuje pred aj počas zápasu, alebo tréningu na niekoľko minút podľa potreby, resp. aktuálnych teplôt vzduchu a povrchu. Zálievka musí byť rýchla a rovnomerná bez vzniknutých vodných mlák. Zálievka chladením zároveň plní do určitej miery aj funkciu hygienickú – opláchnutie povrchu umelého trávnika od prachových častíc, alebo iných nečistôt biologického pôvodu.

Uvádzame príklady vhodných postrekovačov, ktoré sú odporúčané výrobcom profesionálnych závlahových systémov pre športové hracie plochy.