Ako si vybrať jazierko do záhrady?

Ako si vybrať jazierko do záhrady?

Predtým, než sa pustíte do stavby jazierka v záhrade, musíte si zodpovedať niekoľko nasledujúcich otázok

  • Jazierko s rybami, alebo bez nich? Základná otázka, ktorá ovplyvní jednak samotné budovanie a jednak náročnosť na techniku
  • Veľkosť jazierka? Limitujúci faktor uskutočniteľnosti z hľadiska priestorových nárokov
  • Priestor pre jazierko? Ruka v ruke s predstavou o veľkosti nám stanový hranice veľkosti jazierka
  • Spôsob prevádzky? Chceme čisto prírodné jazierko bez techniky, jazierko s malým množstvom techniky, alebo doslova riadené prostredie s veľkým množstvom techniky.

Aké parametre by malo samotné jazierko mať?

Hĺbka jazierka

Ako prvý parameter je hĺbka jazierka. Najväčšia hĺbka jazierka by nemala byť menšia ako 1,5m, optimálna je 2m a viac. Pokiaľ bude mať jazierko maximálnu hĺbku menšiu, ako 1,5m bude veľmi náchylné na prehrievanie a bude problematické zimovanie rýb. Ideálne je, keď hlboká časť blížiaca sa hĺbkou maximálnej hĺbke tvorí 2/3 plochy a okrajové plytké časti tvoria 1/3 plochy. Optimálna hĺbka vody v plytkých častiach je 0,2 – 0,5m. Pokiaľ je jazierko takto vybudované, tak máme veľkú šancu, že sa nám podarí jazierko držať v požadovanom stave.

Poloha jazierka

Ďalší parameter je poloha jazierka. Ideálna poloha je polotieň tvorený budovou, alebo vzrastlou zeleňou, ktorá je od jazierka vzdialená tak, že priamo neovplyvňuje samotné jazierko nečistotami – miazga, lístie, ihličie atď.

Umiestnenie filtračného systému

Ďalšia vec, ktorú si musíme premyslieť je umiestnenie technológie (filtračný systém) a napojenie na okolie – zapojenie do výsadby, vybudovanie móla, alebo chodníka s rozšírením a lavičkou, aby sme mohli následne jazierko využívať, či už aktívne na plávanie, alebo len tak v kľude posedieť na brehu a pozorovať život v jazierku a okolí.

Pokiaľ máme vybratý druh jazierka a máme ho umiestnené prichádza na rad technika. K základným technickým zariadeniam patrí filtračný systém.

Filtračný systém

Filtračný systém zabezpečuje spracovanie nečistôt v jazierku či už tých ktoré sa dostanú do jazierka z okolia (lístie, prach, napúšťaná voda), alebo čo vzniknú v samotnom jazierku (krmivo pre ryby, exkrementy rýb, odumreté časti vodných rastlín a drobných živočíchov).

Filtračný systém tvorí:

Čerpadlo

Čerpadlo zabezpečuje stály kolobeh vody medzi jazierkom a filtračným systémom. Výkon čerpadla musí zabezpečiť, aby sa voda v jazierku prečerpala 0,5 - 1 x za hodinu. Pri kúpacích jazierkach bez rýb sa výkon čerpadla pohybuje 1 x 5 – 6 hodín, naopak v rybochovných jazierkach je to minimálne 1 x za hodinu.


Skimer

Skimer zabezpečuje zachytávanie nečistôt, ktoré plávajú na hladine. Veľkosť skimra musí byť prispôsobená ploche hladiny a výkonu čerpadla


Filter

Filter zabezpečuje zachytenie pevných nečistôt (mechanická časť filtra) a spracovanie rozpustených nečistôt účinkom filtračných baktérií (biologická časť filtra). Veľkosť a druh filtra sa vždy volí podľa predpokladaného znečistenia a náročnosti jazierka.


Sterilizácia

Na sterilizáciu sa používajú UV-lampy, kde sa využíva účinok UVC žiarenia. UVC žiarenie pôsobí deštruktívne na DNA živých organizmov, ktoré následne strácajú schopnosť regenerácie a reprodukcie. Výkon UV-lampy záleží na výkone čerpadla. Na 1m3 prečerpanej vody cez UV-lampu potrebujeme 2 – 4W výkonu UV-lampy.

Sterilizácia sa používa hlavne v malých jazierkach, jazierkach s rybami a chovných nádržiach. V kúpacích jazierkach sa sterilizácia spravidla nepoužíva.

Spôsoby zapojenia filtrácie

Filtrácia sa montuje mimo samotné jazierko v tesnej blízkosti jazierka a delíme ju na :


Tlaková filtrácia

Filtrácia namontovaná nad aj pod úrovňou hladiny vody v jazierku. Voda cez filter preteká pod tlakom. Je vhodná do malých jazierok a jazierok bez rýb.


Prietoková filtrácia tlakovo zapojená

Filtrácia namontovaná nad úrovňou hladiny vody v jazierku. Vodu do filtra tlačí čerpadlo a voda cez filter voľne preteká. Filtrácia je vhodná do všetkých druhov jazierok.


Prietoková filtrácia gravitačne zapojená

Filtrácia namontovaná pod úrovňou vody v jazierku – hladina vody v jazierku je zhodná s hladinou vody vo filtri – spojené nádoby. Voda do filtra nateká prirodzene (gravitačne), filtrom voľne preteká a následne prefiltrovanú vodu čerpá čerpadlo späť do jazierka. Je to najúčinnejšia filtrácia vhodná do všetkých druhov jazierok, kúpacích jazierok a aj do chovných nádrží.