ARCHIMEDE Frekvenčné meniče pre čerpadlá

1
6 ** 24