Automatické 6-cest. ventily pre bazénové filtrácie

1
9 ** 24