Diaľkové ovládače riadiacich jednotiek Toro

1
2 ** 24