Ako vybrať správne čerpadlo a vodáreň pre dom a záhradu

Ako vybrať správne čerpadlo a vodáreň pre dom a záhradu

Výber vhodného čerpadla pre dom a záhradu závisí od potrieb, ako je tlak a prietok vody, ktorú budeme čerpať. Pri výbere by sa mal zohľadniť aj typ použitej nádrže na vodu a spôsob distribúcie vody v budove. Je dôležité zvážiť aj prevádzkové náklady a údržbu čerpadla.

Správna inštalácia čerpadla zahrňuje starostlivý výber miesta pre jeho umiestnenie, pripojenie potrebných prvkov ako sú vstupný a výstupný potrubia a elektrické napájanie. Je tiež nevyhnutné vytvoriť bezpečný a stabilný základ pre čerpadlo.

Technologické šachty slúžia na ukrytie technických zariadení, ako sú čerpadlá a rozvodné zariadenia vody. Majú byť vybavené dostatočne veľkými vstupmi pre inštaláciu potrebných prvkov a zabezpečiť dostatočnú ventiláciu pre zariadenia. Je tiež dôležité zabezpečiť dostatočnú ochranu proti vode a nečistotám.


Čerpadlo pre dom a záhradu

Ak vybrať čerpadlo pre dom a záhradu? Základné otázky pri výbere správneho čerpadla a technológie pre váš projekt. Dôležité parametre ako typ použitej vody, požadovaný výkon a technické požiadavky, sú nevyhnutné pre urobenie správneho rozhodnutia.

S našou pomocou sa môžete presvedčiť, že výber vhodného čerpadla pre váš dom a záhradu bude jednoduchý a správny.

Aký vodný zdroj je k dispozícií?

Určenie vodného zdroja je kľúčovým faktorom pri výbere vhodného čerpadla alebo technológie. Môže to byť studňa, retenčná nádrž alebo povrchový vodný tok. Je dôležité zvážiť čistotu vody a prípadnú prítomnosť kovov a pevných častíc napr. piesok.

Ak je zdrojom studňa

Pri výbere čerpadla pre studňu je potrebné poznať nasledovné parametre: priemer studne, celková hĺbka studne, úroveň dynamickej a statickej hladiny a výdatnosť vodného zdroja. Ak sa jedná o novú studňu založenú serióznou firmou, tieto informácie je možné získať z protokolu o čerpacej skúške. Ak, protokol nemáme, musíme si meranie vyhotoviť sami, alebo oslovíme odborníka.

Pri nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja je potrebné zvážiť umiestnenie retenčnej nádrže so zámerom akumulácie vody. Prípadne zásobovanie vodou z retenčnej nádrže a jej dopĺňanie z kombinovaných vodných zdrojov. Môže to byť napr. vodovod + studňa, strecha + studňa, atď.

Na aký účel budeme čerpadlo alebo domácu vodáreň využívať?

Využitie vody z čerpadla môže byť zásobovanie domu pitnou vodou, alebo len na úžitkové použitie ako napr. na splachovanie WC a pranie. Ak plánujete používať vodu na záhradné zavlažovanie, je potrebné rozhodnúť sa pre zavlažovanie manuálne, alebo automatický závlahový systém.

Aký je predpokladaný maximálny prietok vody?

Potrebné je stanoviť požadovanú výdatnosť vody pre účely zásobovania domácnosti alebo záhrady. Treba zvážiť počet zdrojov vody a jej využitie, napr. práčka, WC, umývačka, závlahový systém atď. Priemerná spotreba vody pre rodinný dom sa pohybuje okolo 40-60 litrov za minútu.

Do záhrady o veľkosti 3-4 áre s automatickým závlahovým systémom je potrebný prietok približne 30-40l/min v závislosti od typu postrekovača resp. Návrhu sekcie.

Ako ďaleko bude voda dopravovaná

Vzájomná poloha vodného zdroja a odberného miesta môže byť rôzna. Vodný zdroj môže byť umiestený na pozemku blízko pri dome alebo mimo pozemku. Čerpadlo môže vodu dopravovať na vzdialenejšie miesta na pozemku. Je potrebné uviesť informácie o vzdialenostiach z uvedených príkladov.

Aké je prevýšenie od vodného zdroja k odbernému miestu?

Zistite si údaje o prípadnom výškovom rozdiele terénu na pozemku. Treba brať do úvahy aj to, či plánujeme vodou zásobovať prízemný alebo poschodový rodinný dom.

Aký je zdroj napätia?

Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.


Výber čerpadla

Po zodpovedaní týchto otázok je možné pristúpiť k výberu čerpadla a jeho ovládaniu, resp. výberu zostavy pre domácu vodáreň.

Samotný výpočet potrebný pri výbere vhodného čerpadla je len mierne náročný, ale vyžaduje praktickú znalosť rôznych fyzikálnych a hydraulických pomerov. Správne nadimenzovanie tlakovej nádoby je naviazané na výkon čerpadla, spotrebu vody a konkrétny spôsob ovládania čerpadla.

Ak nie ste odborníkom na čerpacie technológie a nechcete riskovať neúspechy vzniknuté vlastnými riešeniami, je vhodnejšie osloviť predajcu čerpacej technológie alebo inštalatéra týchto systémov.

Ako pomoc pri výbere vhodného čerpadla

Nájdete tu súhrn najdôležitejších parametrov a otázok potrebných pri výbere vhodného čerpadla alebo domácej vodárne a s takýmito podkladmi môžete osloviť odborníka.

Stiahnuť formulár

Typ: PDF, 314kB


Správna inštalácia čerpadla

Výber vhodného čerpadla alebo celej zostavy domácej vodárne je len polovičný úspech úspešnej realizácie a dobrej investíci. Inštalácie vyžadujú pokročilý stupeň zručnosti a neoceniteľné sú skúsenosti z realizovaných projektov. Uprednostnite realizáciu tohto projektu odborníkom.

Správne umiestnenie čerpadla v studni alebo inom vodnom zdroji zahŕňa znalosť pravidiel a technológie. Je dôležité dodržať správne zoradenie komponentov, ako sú ovládacie čerpadlo, ochrana a filtrácia, a správny postup inštalácie. Preto je výhodné vyhľadať odborníka na realizáciu projektu.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko pravidiel a inštalačných schém.

Pravidlá pre správnu inštaláciu samonasávacieho čerpadla:

 • Inštalácia samonasávacieho čerpadla je možná a bezproblémová iba v prípade, ak je vzdialenosť medzi nasávacím otvorom čerpadla a dynamickou hladinou menšia ako 8m.
 • Čerpadlo umiestnite čo najbližšie k vodnému zdroju.
 • Sacie potrubie musí byť správne vyspádované, na inštalovanom potrubí nemôže vzniknúť prehyb smerom nahor.
 • Priemer nasávacieho potrubia musí byť minimálne v takej veľkosti ako je nasávací otvor na čerpadle.
 • Spätná klapka sa umiestni bezprostredne na nasávací otvor čerpadla. Závit na prírube spätnej klapky musí byť totožný alebo väčší ako je veľkosť závitu na nasávacom otvore čerpadla.
 • Na nasávacom potrubí pripojte filter vhodnej veľkosti. Veľkosť otvoru príruby filtra a nasávacieho potrubia musia byť totožnej veľkosti. Prípadný väčšií rozmer príruby filtra je prípustný.
 • Na konci nasávacieho potrubia ponorenom do vody inštalujeme sací kôš. Ideálne je, ak sací kôš je dodatočne vybavený spätnou klapkou.
 • Sací kôš v kopanej studni umiestnime minimálne 20cm od dna. Vo vŕtanej studni sací kôš umiestnime nad úsekom perforácie. Konečnú výšku inštalácie si zvolíme na základe konkrétnej situácie vzhľadom na úroveň dynamickej hladiny,
 • Všetky spoje situované na nasávacom úseku vrátane nasávacieho otvoru na čerpadle musia byť dokonale utesnené.
 • Čerpadlo správne elektricky pripojte, zvýšenú pozornosť venujte pri zapájaní trojfázových elektrických motorov.
 • Je nevyhnutné inštalovať ochranu proti behu na sucho ako samostatné zariadenia, alebo ako súčasť funkcie zvoleného ovládacieho zariadenia pre čerpadlo.

Pravidlá pre správnu inštaláciu ponorného čerpadla:

 • Inštalujte čerpadlo iba za účelom čerpania čistej vody. V prípade ak je vo vode vysoký podiel pevných nečistôt (napr. piesok), zvoľte si čerpadlo vhodné pre čerpanie vody s vyšším podielom nečistôt.
 • Ak dovoľuje konštrukcia a vyhotovenie čerpadla uložiť ho do horizontálnej polohy, je potrebné čerpadlo umiestniť do chladiaceho plášťa.
 • Čerpadlo musí byť ponorené celé vo vode. Výnimkou sú čerpadlá s odlišným technickým vyhotovením ako bežné ponorné čerpadlá,
 • Vo vŕtanej studni umiestnime čerpadlo minimálne 0,5m nad úsekom perforácie. Konečnú výšku inštalácie čerpadla si zvolíme na základe Konkrétnej situácie vzhľadom na úroveň dynamickej hladiny.

  Nikdy čerpadlo neumiestňujeme na dno studne. Odporúča sa minimálne 2m od dna.
 • V kopanej studni čerpadlo umiestnime 0,5m od dna.
 • Priemer výtlačného potrubia nemusí byť totožný s veľkosťou otvoru na prírube čerpadla. So zmenšujúcim priemerom výtlačného potrubia sa však zvyšujú tlakové straty.
 • Čerpadlo zavesíme na lanko z nehrdzavejúcej ocele, polyamidu a pod.
 • Spätnú klapku inštalujeme vo všetkých prípadoch, aj keď čerpadlo má zabudovanú ochrannú klapku. Inštalácia spätnej klapky by nemala Byť bezprostredne na hrdle čerpadla. Odporúčaná vzdialenosť je minimálne 1m.
 • Čerpadlo správne elektricky pripojte, zvýšenú pozornosť venujte pri zapájaní trojfázových elektrických motorov.
 • Je nevyhnutné inštalovať ochranu proti behu na sucho ako samostatné zariadenie, alebo ako súčasť funkcie zvoleného ovládacieho zariadenia pre čerpadlo.

Technologické šachty

Správne uloženie čerpadla je kľúčovým faktorom pre jeho dlhšiu životnosť a bezporuchovú prevádzku. Nevhodné prostredie môže ovplyvniť elektroniku a viesť k rýchlejšiemu korodovaniu. Preto je dôležité zvoliť vhodný priestor pre inštaláciu čerpadla.

Správna inštalácia

Správna inštalácia a ochrana zariadení pred vlhkosťou je základom pre bezporuchovú prevádzku a zachovanie záruky na čerpaciu technológiu. Nevhodné prostredie a poškodenie vlhkosťou môže viesť k záručnej neplatnosti a nákladnej oprave zariadení.

Aby boli elektrické zariadenia čerpacej technológie v bezporuchovom stave, je nutné im zabezpečiť suché a vetrané prostredie s nízkou vlhkosťou. Ideálne riešenie je umiestniť technológiu do vnútorných priestorov ako sú domy, garáže alebo záhradné domčeky. Avšak, v prípade keď to nie je možné, je nutné nájsť iné riešenie pre umiestnenie technológie v suchom prostredí.

Riešenie

Riešením je uloženie technológie do odvetranej technologickej šachty. Vhodné sú plastové šachty s vetracími komínmi a kruhovým pôdorysom. Tento typ šachty nevyžaduje spevnenie betónom, sú samonosné. Ďalšou možnosťou sú šachty vybudované na mieste s betónových tvárnic a betónovej dosky s vetracími otvormi. Osvedčená je aj šachta zo železobetónových prefabrikátov, ktorá sa montuje a utesňuje studniarskou penou.

Tip od nás

Ak hrdlo ukončenej vŕtanej studne plánujeme včleniť priamo do vnútra šachty, uzatvorte ústie rúry zátkou. Týmto úkonom dokážete čiastočne obmedziť vlhkosť v šachte.

Je vhodné, aby plastové technologické šachty mali na dne alebo tesne nad dnom vyhotovené drenážne otvory. V prípade budovaných betónových typov šácht vytvorte na dne dostatočne vysokú drenážnu vrstvu.