Prejsť na hlávný obsah

Zavlažovanie komerčných plôch

komerčné plochy závlahy
komerčné plochy závlahy

Parky, okrasné výsadby na verejných plochách, sezónne letničkové záhony, mestské mobiliáre alebo solitérne stromy v spevnených plochách sú prvky mestskej zelene, ktoré sú odkázané predovšetkým na doplnkovú závlahu.

Keďže sa jedná často o väčšie plochy, na závlahové systémy sú kladené vysoké nároky ako napríklad rovnomernosť závlahovej dávky to znamená ekonomická efektívnosť spotrebovanej vody zavlažovaním. Prihliada sa na záručnú dobu jednotlivých komponentov a celkovú životnosť systému. Taktiež nie menej dôležitým parametrom je odolnosť jednotlivých komponentov voči potencionálnemu vandalizmu.

Zavlažovanie veľkých trávnatých plôch

zavlažovanie komerčných plôch trávnik
zavlažovanie komerčných plôch trávnik
zavlažovanie komerčných plôch
zavlažovanie komerčných plôch

Zavlažovanie veľkých trávnatých plôch je riešené rotačnými postrekovačmi s robustnou konštrukciou, vstavaným regulátorom tlaku a aj spätnou klapkou ako ochrana voči samovoľnému výtoku vody z postrekovača. Menšie trávnaté plochy riešime postrekovačmi s rotačno-lúčovými tryskami s tým rozdielom od rodinných záhrad, že používame postrekovače so vstavanou reguláciou tlaku. Obidva typy postrekovačov môžu byť dodatočne vybavené proti vandalovou tvarovkou, ktorá sa inštaluje pod postrekovač a zabraňuje vytočeniu postrekovača z pripájacej tvarovky.

Podzemná kvapková závlaha je ideálnym riešením pre zavlažovanie trávnikov v prípadoch, keď nie je možné použiť výsuvné postrekovače. Je to efektívne riešenie pre trávniky v terénnych modeláciách s vysokým sklonom, verejné trávniky s vysokou záťažou a verejné plochy vystavené častému vetru. Táto závlahová metóda zabezpečuje rovnomerné a úsporné zavlažovanie bez nutnosti používania postrekovačov.

Zavlažovanie okrasných kríkov a kvetinových záhonov

zavlažovanie okresných kríkov
zavlažovanie okresných kríkov
kvapková hadica 2
kvapková hadica 2

Vo výsadbách s okrasnými kríkmi, kvetinové záhony a podobne volíme kvapkovú hadicu vyššieho štandardu. Minimálne by mala byť vybavená kompenzáciou tlaku, docielime tým vyššiu percentuálnu jednotnosť výtoku vody emitormi v celej dĺžke linke kvapkovej hadice.

Zavlažovanie solitérnych stromov v spevnených plochách

Solitérne stromy v spevnených plochách zavlažujeme prostredníctvom koreňových zavlažovačov. Ide o podzemný systém s možnosťou vizuálnej kontroly a servisu.

solitérne stromy
solitérne stromy

Riadenia závlahového systému

Batériové riadiace jednotky závlahy
Batériové riadiace jednotky závlahy
Batériové riadiace jednotky
Batériové riadiace jednotky

Spomínané operačné systémy bývajú často prepojené s meteostanicou, alebo rôznymi typmi poveternostných senzorov. Požaduje sa zaradiť do štruktúry závlahového systému prietokové senzory, ktoré slúžia na monitoring prietoku vody a úniku vody či inej poruchy. Informujú nás vo forme alarmových hlásení. V praxi sa často stretávame aj so situáciou, kedy nie je možné zabezpečiť prípojku elektrického prúdu pre napájanie riadiacej jednotky. V tomto prípade riešime riadenie prostredníctvom batériových riadiacich jednotiek, ktoré už bývajú vybavené bluetooth pripojením alebo rádiovým signálom.

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom závlah?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere závlah.

Najčastejšie otázky k závlahám

Najčastejšie otázky k závlahám

Koľko stojí automatický závlahový systém na záhradu o rozlohe asi 450m2?

Cena AZS je závislá od mnohých faktorov a i keď poznáme veľkosť, prvú orientačnú cenu možno očakávať po prvej obhliadke a po rozhovore a zistení  Vašich predstáv. Na cenu vplýva veľkosť záhrady, ktorú rozdelíme na jednotlivé zavlažované plochy -sekcie, tvar -členitosť pozemku, typ a výdatnosť vodného zdroja a značka výrobcu závlahových komponentov. Takže po obhliadke a zameraní Vašej záhrady vypracujeme projekt, na základe ktorého určíme cenu AZS.

Oplatí sa mi investovať do závlahového systému na trávnik, ktorý si dokážem poliať aj záhradnou hadicou?

Zrážky počas leta spravidla nebývajú pravidelné a rozdelené podľa potreby trávnika. V teplom letnom období trávnik potrebuje zálievku každý druhý deň. Je na Vás, akú kvalitu očakávate od trávnika, koľko máte času na polievanie a či dokážete poliať plochu rovnomerne hadicou. Nainštalovaním AZS docielite optimálne zaliaty trávnik počas celého vegetačného obdobia.  Trávnik nebude prepolievaný a tým ste ušetrili vodu a energiu. Z Vášho rozvrhu dňa si vyškrtnete poznámku “poliať  trávnik“ a odpadne Vám činnosť rozťahovania hadíc po záhrade.

Koľko vody potrebuje trávnik v lete? Aký je interval zavlažovania a ako dlho polievať trávnik?

Trávnik potrebuje v priebehu vegetácie odlišné množstvo vody. Na jar a jeseň zalievame menším množstvom ako v lete. V letnom období z dôvodu stúpajúcich teplôt je trávnik najviac náročný a závlahová dávka sa pohybuje medzi 28-40 litrov vody na týždeň.

Pre nastavenie dĺžky polievania je určujúce vedieť o aký typ postrekovača a trysky sa jedná. Statické postrekovače zo sprayovou tryskou nastavujeme na 2-10 min a pri použití MP rotátor trysky čas sa predĺži na 5-25 min. Rotačné postrekovače nastavujeme na 5-30 min. Uvedený rozsah upravíme podľa potreby,- či sa jedná o tienistú alebo slnečnú plochu a či je pôda ľahko priepustná -piesočnatá  alebo ťažko priepustná -ílovitá.

Môžem kombinovať rozdielne postrekovače a typy trysiek na jednej sekcii?

Kombinovať statické postrekovače so sprejovými  tryskami a rotačno-lúčovými tryskami  je nesprávne. Majú rozdielny zrážkový úhrn vody. Sprejové trysky sa vyznačujú podstatne vyšším úhrnom. Taktiež platí zásada, že nemožno zlúčiť do jednej sekcie statické postrekovače  s rotačnými postrekovačmi. Zavlažujú na rozdielnom princípe a majú rozdielne prietokové množstvo.

Partneri