Prejsť na hlávný obsah

Zavlažovanie futbalového ihriska

futbalové ihriská závlaha
futbalové ihriská závlaha

Profesionálny správca futbalového ihriska dbá o kvalitný trávnik v dobrej rastovej kondícii. Automatický závlahový systém zabezpečuje dostatočnú vodu pre koreňový systém a je preto dôležitou investíciou pre úspešný rast trávnika.

Automatický závlahový systém pre futbalové ihriská zahrňuje postrekovače, elektromagnetické ventily, rozvody vody z PE rúr, riadiacu jednotku a senzor. Je dôležité mať informácie o výdatnosti vodného zdroja pre plánovanie systému, či už je to studňa, vodný tok, retenčná nádoba alebo kombinácia zdrojov s doplneným čerpadlom na požadovaný výkon.

zavlažovanie futbalových plôch
zavlažovanie futbalových plôch
zavlažovanie futbalových ihrísk
zavlažovanie futbalových ihrísk

Závlahový systém pre futbalové ihrisko využíva k dispozícii dostupný vodný zdroj na určenie počtu sekcií a postrekovačov. V prípade nedostatku vody môže byť doplňovaná z retenčnej nádoby, aby bola záruka dostatočného množstva vody pre závlahový systém.

Pri zavlažovaní futbalového ihriska je dôležité mať k dispozícii čistú vodu, preto odporúčame inštaláciu kvalitného filtračného systému. Tým sa zabráni poruchovosti rotačného postrekovača a zabezpečí sa efektívne zavlažovanie trávnika.

Varianty rozmiestnenia postrekovačov na futbalovom ihrisku

V praxi sa používa niekoľko variant návrhu automatického závlahového systému. Varianty zohľadňujú výdatnosť vodného zdroja a rozmery futbalového ihriska, ktoré sa veľmi často líšia. Jedná sa o nasledovné základné varianty:

Rozmiestnenie postrekovača – Variant A

24 postrekovačov (18 okrajových + 6 stredových) / 12 sekcií

Variant (24 postrekovačov = 12 sekcií) sa vyznačuje prietokom vody na jednej sekcii 160-230l/min, v závislosti od tlaku, typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne sa jedná o výsuvný postrekovač s 1“ pripojením. Do systému je zaradený elektromagnetický ventil so 6/4“ závitom. Na ihrisku je rozmiestnených 6 ks ventilových boxov, každý jeden je vybavený 2ks elektromagnetickými ventilmi. Výhodou tohto variantu je menšie množstvo vydrážkovaných rýh v hracej ploche ihriska potrebných pre uloženie PE rúr.

Zavlažovanie futbalového ihriska Variant A
Zavlažovanie futbalového ihriska Variant A

Rozmiestnenie postrekovača – Variant B

24 postrekovačov (18 okrajových + 6 stredových) / 24 sekcií

Variant (24 postrekovačov = 24 sekcií) sa vyznačuje prietokom vody na jednej sekcii 80-115l/min, v závislosti od tlaku, typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne sa jedná o výsuvný postrekovač s 1“ pripojením. Z dôvodu skrátenia zavlažovacieho času pri každom jednom postrekovači je tomto variante je vhodné použiť postrekovač s rýchlou rotácia. Do systému je zaradený elektromagnetický ventil s 1“ závitom. Na ihrisku je rozmiestnených 6 ks ventilových boxov, každý jeden box je vybavený 4ks elektromagnetickými ventilmi.

V prípade ak je zdroj vody dostatočný, to znamená že máme k dispozícií prietok vody v rozmedzí 160-230l/min, môžeme riadiacou jednotkou otvárať 2ks elektromagnetických ventilov súčasne, čo znamená že reálne mame len 12 sekcií. Je to variant s výhodnou obstarávacou cenou za závlahový materiál a zároveň je zaujímavý z dôvodu skrátenej doby zavlažovania trávnika na ihrisku oproti základnému variantu 24 postrekovačov = 24 sekcií.

Zavlažovanie futbalového ihriska Variant B.1
Zavlažovanie futbalového ihriska Variant B.1
Zavlažovanie futbalového ihriska Variant B.2
Zavlažovanie futbalového ihriska Variant B.2

Rozmiestnenie postrekovača – Variant C

13 postrekovačov (10 okrajových + 3 stredových) / 13 sekcií

Variant (13 postrekovačov = 13 sekcií) sa vyznačuje prietokom vody na jednej sekcii 210-240l/min, v závislosti od tlaku, typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne sa jedná o výsuvný postrekovač so 6/4“ pripojením, prevažne už so zabudovaným elektromagnetickým ventilom v tele postrekovača. Na ihrisku sú umiestnené 2 ks ventilových boxov s odvodňovacími ventilmi určených pre hlavný rozvod. Tento variant zavlažovania ihriska sa vyznačuje minimálnym vstupom drážkovacieho mechanizmu do hracej plochy ihriska, oproti ostatným používaným variantom a tiež nízkym počtom použitých komponentov – postrekovače a elektromagnetické ventily. Požiadavka na tlak vody kolíše taktiež v závislosti od typu a konkrétnej značky postrekovača. Všeobecne je to však požiadavka na 5-6bar na postrekovači, čo znamená že po pripočítaní ďalších reálnych tlakových strát, s ktorými v závlahovom systéme musíme kalkulovať, je požiadavka na výkon čerpadla vyššia.

Zavlažovanie futbalového ihriska Variant C
Zavlažovanie futbalového ihriska Variant C

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom závlah?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere závlah.

Najčastejšie otázky k závlahám

Najčastejšie otázky k závlahám

Koľko stojí automatický závlahový systém na záhradu o rozlohe asi 450m2?

Cena AZS je závislá od mnohých faktorov a i keď poznáme veľkosť, prvú orientačnú cenu možno očakávať po prvej obhliadke a po rozhovore a zistení  Vašich predstáv. Na cenu vplýva veľkosť záhrady, ktorú rozdelíme na jednotlivé zavlažované plochy -sekcie, tvar -členitosť pozemku, typ a výdatnosť vodného zdroja a značka výrobcu závlahových komponentov. Takže po obhliadke a zameraní Vašej záhrady vypracujeme projekt, na základe ktorého určíme cenu AZS.

Oplatí sa mi investovať do závlahového systému na trávnik, ktorý si dokážem poliať aj záhradnou hadicou?

Zrážky počas leta spravidla nebývajú pravidelné a rozdelené podľa potreby trávnika. V teplom letnom období trávnik potrebuje zálievku každý druhý deň. Je na Vás, akú kvalitu očakávate od trávnika, koľko máte času na polievanie a či dokážete poliať plochu rovnomerne hadicou. Nainštalovaním AZS docielite optimálne zaliaty trávnik počas celého vegetačného obdobia.  Trávnik nebude prepolievaný a tým ste ušetrili vodu a energiu. Z Vášho rozvrhu dňa si vyškrtnete poznámku “poliať  trávnik“ a odpadne Vám činnosť rozťahovania hadíc po záhrade.

Koľko vody potrebuje trávnik v lete? Aký je interval zavlažovania a ako dlho polievať trávnik?

Trávnik potrebuje v priebehu vegetácie odlišné množstvo vody. Na jar a jeseň zalievame menším množstvom ako v lete. V letnom období z dôvodu stúpajúcich teplôt je trávnik najviac náročný a závlahová dávka sa pohybuje medzi 28-40 litrov vody na týždeň.

Pre nastavenie dĺžky polievania je určujúce vedieť o aký typ postrekovača a trysky sa jedná. Statické postrekovače zo sprayovou tryskou nastavujeme na 2-10 min a pri použití MP rotátor trysky čas sa predĺži na 5-25 min. Rotačné postrekovače nastavujeme na 5-30 min. Uvedený rozsah upravíme podľa potreby,- či sa jedná o tienistú alebo slnečnú plochu a či je pôda ľahko priepustná -piesočnatá  alebo ťažko priepustná -ílovitá.

Môžem kombinovať rozdielne postrekovače a typy trysiek na jednej sekcii?

Kombinovať statické postrekovače so sprejovými  tryskami a rotačno-lúčovými tryskami  je nesprávne. Majú rozdielny zrážkový úhrn vody. Sprejové trysky sa vyznačujú podstatne vyšším úhrnom. Taktiež platí zásada, že nemožno zlúčiť do jednej sekcie statické postrekovače  s rotačnými postrekovačmi. Zavlažujú na rozdielnom princípe a majú rozdielne prietokové množstvo.

Partneri