Prejsť na hlávný obsah

Kvapková závlaha

kvapková závlaha závlaha
kvapková závlaha závlaha

Kvapková závlaha je jedným z najrozšírenejších typov mikrozávlahy. Je používaný aj vo výrobnom agro rezorte a aj v záhradnej a sadovníckej tvorbe.

Čo je kvapková závlaha?

Kvapková závlaha je metóda zavlažovania, pri ktorej sa voda postupne a pomaly vpúšťa do pôdy bezprostredne v oblasti koreňovej zóny. Táto metóda zabezpečuje rovnomerné a účinné zavlažovanie bez straty vody.

Voda vyteká z dávkovacieho komponentu – kvapkovača – po kvapkách a preto ju nazývame kvapková závlaha. Väčšinou je určená pre nadzemnú inštaláciu, s výnimkou podzemnej kvapkovej hadice. Kvapková závlaha môže byť ako systém ovládaný plne automaticky, alebo manuálne – prívod vody do systému ovládame ručne.

3 základné typy technického vyhotovenia komponentov kvapkovej závlahy:

1 Kvapková hadica

kvapková závlaha 1
kvapková závlaha 1

Kvapková hadica je najčastejšie používaná s 16mm priemerom. Jej princípom je pravidelné rozmiestnenie kvapkovačov, z ktorých voda vyteka rovnomerne a zabezpečuje tým rovnomernú závlahu. Emitor je plastový labyrint a zabezpečuje rovnomerný výtok vody z každého jedného úseku kvapkovej hadice. Bežne na trhu je v ponuke kvapková hadica určená pre okrasné záhrady s rozostupom emitorov 30cm od seba.

Emitor je špecifikovaný konštantným prietokom vody a udáva sa v l/hod. Najčastejšia hodnota prietoku jedného emitora pre kvapkovú hadicu používanú na závlahu v rodinných záhradách a komerčných plochách je 2,1-2,3 l/hod. V sortimente kvapkových hadíc sa stretneme s vyššou technickou úrovňou vyhotovenia a to je kvapková hadica s kompenzáciou tlaku. Tento typ kvapkovej hadice sa vyznačuje vyššou uniformitou výtoku vody emitorom v podmienkach s terénnymi nerovnosťami, zavlažovanie svahu a pri použití dlhých liniek kvapkovej hadice.

2 Kvapkovače (kvapkovacie hlavice)

kvapkovacie hadice
kvapkovacie hadice

Kvapkovače (kvapkovacie hlavice) sú malé plastové zariadenia s valcovým tvarom s priemerom približne 2cm a labyrintom na reguláciu výtoku vody. Majú dva protiľahlé vývody: jeden na pripevnenie do hadice a druhý na uvoľňovanie kvapiek vody. Druhý vývod môže byť môže byť dodatočne doplnený rozdeľovacou mikroarmatúrou pre viac násobné pripojenie mikrokvapkovej hadice.

Kvapkovače sa používajú pri kvapkovej závlahe pre rovnomerné a efektívne zavlažovanie povrchov. Jednoducho sa inštalujú do PE hadice napichnutím do hadice do vopred pripraveného malého otvoru, vyrobený dierovačom špecifikujú prietok vody v rozmedzí od 2 do 10l/hod. Používajú sa aj kvapkovače s kompenzáciou tlaku pre lepšiu uniformitu kvapkania.

3 Kvapková ihla

kvapková ihla
kvapková ihla

Kvapková ihla – na jednom konci vybavená hrotom a na protiľahlom konci pripájacím tŕňom. V prípade, ak je tŕň vybavený labyrintom, hovoríme o kvapkovej ihle s kompenzáciou tlaku, ktorú špecifikuje prietok vody. Najčastejšie je hodnota prietoku 2,3l/hod. Pripájací tŕň slúži na pripojenie mikrokvapkovej hadice. Podľa typu kvapkovej ihly, môže byť ihla pripojená samostatne do napájacej PE hadice, alebo do setu s kvapkovačom a rozdeľovacou mikroarmatúrou. Sú určené na povrchovú inštaláciu do kvetináčov, malých a veľkých pestovateľských kontajnerov.

Kde používame kvapkovú závlahu?

Ideálny spôsob zavlažovania okrasných výsadieb záhonov z kríkov, živých plotov, kvetinových záhonov, okrasných stromov vo výsadbe, ovocných stromov a kríkov v záhrade, zeleninových hriadok, skleníkov a aj závlaha kvetináčov a mobilnej výsadby.

Výhody a nevýhody kvapkovej závlahy

Výhody kvapkovej závlahy

  • Vysoká účinnosť voda je efektívne dopravovaná a využitá koreňovým systémom rastliny.
  • Šetrí vodu efektívna závlaha sa vyznačuje nízkym percentom odparovania vody okolitým prostredím.
  • Nízka energetická náročnosť systém pracuje pri nízkom prevádzkovom tlaku.
  • Rýchla a nenáročná montáž systému systém je jednoduchý, spájanie komponentov je manuálne nenáročné a vhodné aj pre laikov.
  • Hnojenie závlahou počas zavlažovania je možné do systému aplikovať tekuté hnojivá a tým je možné vykonávať dva agrotechnické zásahy súčasne.

Nevýhody kvapkovej závlahy

  • Vysoká náročnosť na čistotu a kvalitu vody podcenená filtrácia vody a prítomnosť usádzajúcich sa zlúčenín vo vode môže viesť k skráteniu životnosti systému.
  • Nechránený prístup možnosť poškodenia nadzemných komponentov zvieratami a vandalizmom.

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom závlah?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere závlah.

Najčastejšie otázky k závlahám

Najčastejšie otázky k závlahám

Koľko stojí automatický závlahový systém na záhradu o rozlohe asi 450m2?

Cena AZS je závislá od mnohých faktorov a i keď poznáme veľkosť, prvú orientačnú cenu možno očakávať po prvej obhliadke a po rozhovore a zistení  Vašich predstáv. Na cenu vplýva veľkosť záhrady, ktorú rozdelíme na jednotlivé zavlažované plochy -sekcie, tvar -členitosť pozemku, typ a výdatnosť vodného zdroja a značka výrobcu závlahových komponentov. Takže po obhliadke a zameraní Vašej záhrady vypracujeme projekt, na základe ktorého určíme cenu AZS.

Oplatí sa mi investovať do závlahového systému na trávnik, ktorý si dokážem poliať aj záhradnou hadicou?

Zrážky počas leta spravidla nebývajú pravidelné a rozdelené podľa potreby trávnika. V teplom letnom období trávnik potrebuje zálievku každý druhý deň. Je na Vás, akú kvalitu očakávate od trávnika, koľko máte času na polievanie a či dokážete poliať plochu rovnomerne hadicou. Nainštalovaním AZS docielite optimálne zaliaty trávnik počas celého vegetačného obdobia.  Trávnik nebude prepolievaný a tým ste ušetrili vodu a energiu. Z Vášho rozvrhu dňa si vyškrtnete poznámku “poliať  trávnik“ a odpadne Vám činnosť rozťahovania hadíc po záhrade.

Koľko vody potrebuje trávnik v lete? Aký je interval zavlažovania a ako dlho polievať trávnik?

Trávnik potrebuje v priebehu vegetácie odlišné množstvo vody. Na jar a jeseň zalievame menším množstvom ako v lete. V letnom období z dôvodu stúpajúcich teplôt je trávnik najviac náročný a závlahová dávka sa pohybuje medzi 28-40 litrov vody na týždeň.

Pre nastavenie dĺžky polievania je určujúce vedieť o aký typ postrekovača a trysky sa jedná. Statické postrekovače zo sprayovou tryskou nastavujeme na 2-10 min a pri použití MP rotátor trysky čas sa predĺži na 5-25 min. Rotačné postrekovače nastavujeme na 5-30 min. Uvedený rozsah upravíme podľa potreby,- či sa jedná o tienistú alebo slnečnú plochu a či je pôda ľahko priepustná -piesočnatá  alebo ťažko priepustná -ílovitá.

Môžem kombinovať rozdielne postrekovače a typy trysiek na jednej sekcii?

Kombinovať statické postrekovače so sprejovými  tryskami a rotačno-lúčovými tryskami  je nesprávne. Majú rozdielny zrážkový úhrn vody. Sprejové trysky sa vyznačujú podstatne vyšším úhrnom. Taktiež platí zásada, že nemožno zlúčiť do jednej sekcie statické postrekovače  s rotačnými postrekovačmi. Zavlažujú na rozdielnom princípe a majú rozdielne prietokové množstvo.

Partneri