Prejsť na hlávný obsah

Výber projektu a realizácia automatického závlahového systému

realizácia závlahových systémov
realizácia závlahových systémov

Znalosť niekoľkých správnych pravidiel pri plánovaní automatického závlahového systému je zárukou rovnomernej a efektívnej zálievky vášho trávnika.

Ako sa vyhnúť nerovnomerne zaliatej trávnatej ploche suchým, či premočeným miestam?

Aby ste sa vyhli chybám a dodatočným nákladom pri výstavbe automatického závlahového systému, zverte projekt a montáž odborníkovi. Vyvarujte sa podozrivo lacným ponukám, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu závlahového systému. Kontaktujte skúseného realizátora, ktorý vám odporučí a navrhne najlepšie riešenie pre váš typ záhrady.

nerovnomerne zalievaný trávnik

8 krokov ako spracovať projekt na automatický závlahový systém podľa odborníka

 1. Spracovanie plánu pozemku. Presný plán je základom dobrého návrhu.
 2. Vyčlenenie a rozlíšenie zavlažovaných plôch. Určenie hranice trávnika s odlišnými plochami, rozlíšenie výsadby v záhonoch a určenie ich nárokov na vodu, atď.
 3. Určenie zdroja vody. Vykonanie meracej skúšky o existujúcom prietoku a tlaku prítomného zdroja vody, prípadne odpočet z výkonovej krivky existujúceho čerpadla.
 4. Výber postrekovačov. Správny výber postrekovačov a ich zoskupenie do sekcií.
 5. Výpočet prietokov z sekcií. Dbáme na to, aby maximálny prietok z navrhnutej sekcie nebol vyšší ako maximálny prietok vody zo zdroja, ktorý máme k dispozícii.
 6. Výpočet tlakových strát a navrhnutie potrubia. Vhodného priemeru potrubí pre rozvod vody.
 7. Umiestnenie ventilovej šachty a jej pripojenie k zdroju vody.
 8. Výber riadiacej jednotky a senzora + cenová ponuka.

Základné pravidlá pri navrhovaní projektu automatického závlahového systému

 • Postrekovače určené na závlahu trávnika rozmiestňujeme na vzájomný dostrek, snažíme sa dodržať 100% prekryvy.
 • Nespájame do jednej sekcie postrekovače statické (sprejové) a rotačné – majú rozdielny mechanizmus aplikácie vody a taktiež spotrebu – zrážkový úhrn vody.
 • Nekombinujeme rotačné postrekovače s výsečou 90° s rotačnými postrekovačmi s výsečou 270-360° na jednej sekcii. Vyznačujú sa odlišným časom rotácie hlavice rotačného postrekovača (týka sa to štandardných trysiek pre rotačné postrekovače).
 • Prietok vody na sekcii nesmie prekročiť reálny prietok zdroja vody určený pre pripojenie AZS.

Realizácia závlahových systémov

Pre prevádzkovanie spoľahlivého AZS s dlhou životnosťou odporúčame, aby realizáciu alebo montáž závlahového systému vykonávali len zaškolené osoby aspoň s minimálnymi skúsenosťami!

V praxi sa často stretávame s množstvom závlahových systémov realizovanými neskúsenými firmami alebo jednotlivcami. Následne závlahový systém neplní účel, je poruchový a vyžaduje ďalšie investície pre uspokojivú prevádzku.

Chyby a ich dôsledky vzniknuté pri nesprávnych realizáciách

chyby pri závlahových systémov závlahy
chyby pri závlahových systémov závlahy
chyby pri závlahových systémov
chyby pri závlahových systémov
 • Prekročenie maximálneho prietoku vody na sekcii oproti k dispozícii. Nedostatočne zaliata plocha, postrekovače sa nedostatočne vysunú.
 • Nesprávne určené hranice zavlažovaných plôch postrekovače z tienistých a slnečných plôch sú združené do jednej sekcie. Suché, alebo premočené miesta v trávniku.
 • Nedostatočná izolácia a drenáž ventilovej šachty. Zasypaná šachta hlinou a stáva sa zimoviskom krtka.
 • Nedodržané 100% prekrytie postrekovačmi. Suché alebo nedostatočne zavlažené plochy.
 • Nevhodný typ postrekovačov na veterných plochách. Neefektívne zavlažovanie a suché miesta v trávniku.
 • Kombinácia sprejových a rotačných postrekovačov. Nerovnomerne zavlažovaný trávnik.
 • Nesprávne nastavený program riadiacej jednotky AZS. Nepravidelnosť alebo nevhodné cyklovanie nastaveného programu.
 • Nevhodne umiestený dažďový senzor. Zavlažovanie aj počas dažďa.
 • Chýbajúca filtrácia voda v mieste pripojenia AZS. Prepúšťanie vody elektromagnetickými ventilmi a upchávanie trysiek postrekovačov.

Výber realizátora automatických
závlahových systémov

V prípade záujmu o poskytnutie kontaktu na „najlepšieho závlahára“ so strany koncového zákazníka túto službu neposkytujeme. Nemôžeme niesť zodpovednosť za prácu vykonanú treťou stranou. Vieme vám ale dať pár tipov, ako si vyberať firmu pomocou nasledovných bodov:

 • Hľadajte referenčné informácie alebo odporúčania od existujúcich zákazníkov fungujúcich závlahových systémov, opýtajte sa na záruku a možnosť pozáručného servisu.
 • Dopytujte sa na možnosti zazimovania a pozáručný servis.
 • Správny závlahár vás navštívi, vyžiada si podklady k plánu záhrady, precízne zmeria chýbajúce údaje, zistí svetelné podmienky na pozemku, vyžiada si údaje o zdroji vody a prevedie skúšku o výdatnosti – zmeria prietok a tlak.
 • Vypracuje projekt závlahového systému, navrhne miesto a spôsob pripojenia k zdroju vody (Prípadne navrhne vhodnú čerpaciu jednotku).
 • Predloží cenovú ponuku a stanoví termín nielen začiatku, ale aj termín ukončenia prác.
 • Pri výbere a posudzovaní cenových ponúk na AZS od realizačných firiem sa nepozerajte len na výslednú cenu, pretože za vyššou cenou môže byť často skrytá aj vyššia kvalita.

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom závlah?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere závlah.

Najčastejšie otázky k závlahám

Najčastejšie otázky k závlahám

Koľko stojí automatický závlahový systém na záhradu o rozlohe asi 450m2?

Cena AZS je závislá od mnohých faktorov a i keď poznáme veľkosť, prvú orientačnú cenu možno očakávať po prvej obhliadke a po rozhovore a zistení  Vašich predstáv. Na cenu vplýva veľkosť záhrady, ktorú rozdelíme na jednotlivé zavlažované plochy -sekcie, tvar -členitosť pozemku, typ a výdatnosť vodného zdroja a značka výrobcu závlahových komponentov. Takže po obhliadke a zameraní Vašej záhrady vypracujeme projekt, na základe ktorého určíme cenu AZS.

Oplatí sa mi investovať do závlahového systému na trávnik, ktorý si dokážem poliať aj záhradnou hadicou?

Zrážky počas leta spravidla nebývajú pravidelné a rozdelené podľa potreby trávnika. V teplom letnom období trávnik potrebuje zálievku každý druhý deň. Je na Vás, akú kvalitu očakávate od trávnika, koľko máte času na polievanie a či dokážete poliať plochu rovnomerne hadicou. Nainštalovaním AZS docielite optimálne zaliaty trávnik počas celého vegetačného obdobia.  Trávnik nebude prepolievaný a tým ste ušetrili vodu a energiu. Z Vášho rozvrhu dňa si vyškrtnete poznámku “poliať  trávnik“ a odpadne Vám činnosť rozťahovania hadíc po záhrade.

Koľko vody potrebuje trávnik v lete? Aký je interval zavlažovania a ako dlho polievať trávnik?

Trávnik potrebuje v priebehu vegetácie odlišné množstvo vody. Na jar a jeseň zalievame menším množstvom ako v lete. V letnom období z dôvodu stúpajúcich teplôt je trávnik najviac náročný a závlahová dávka sa pohybuje medzi 28-40 litrov vody na týždeň.

Pre nastavenie dĺžky polievania je určujúce vedieť o aký typ postrekovača a trysky sa jedná. Statické postrekovače zo sprayovou tryskou nastavujeme na 2-10 min a pri použití MP rotátor trysky čas sa predĺži na 5-25 min. Rotačné postrekovače nastavujeme na 5-30 min. Uvedený rozsah upravíme podľa potreby,- či sa jedná o tienistú alebo slnečnú plochu a či je pôda ľahko priepustná -piesočnatá  alebo ťažko priepustná -ílovitá.

Môžem kombinovať rozdielne postrekovače a typy trysiek na jednej sekcii?

Kombinovať statické postrekovače so sprejovými  tryskami a rotačno-lúčovými tryskami  je nesprávne. Majú rozdielny zrážkový úhrn vody. Sprejové trysky sa vyznačujú podstatne vyšším úhrnom. Taktiež platí zásada, že nemožno zlúčiť do jednej sekcie statické postrekovače  s rotačnými postrekovačmi. Zavlažujú na rozdielnom princípe a majú rozdielne prietokové množstvo.

Partneri