Prejsť na hlávný obsah

Ako funguje a z čoho sa skladá automatický závlahový systém

Ako funguje a z čoho sa skladá automatický závlahový systém
Ako funguje a z čoho sa skladá automatický závlahový systém

Zavlažované plochy v záhrade sú rozdelené do sekcií. Navrhnuté sekcie zohľadňujú rovnaké nároky rastlín na množstvo vody a samozrejme sa prispôsobujú výdatnosti vodného zdroja určeného pre závlahový systém. Spustenie jednotlivých sekcií je zabezpečené pomocou elektromagnetických ventilov. Riadiaca jednotka (RJ) umožňuje nastavenie zavlažovacieho programu a ovláda prietok vody cez zvolený elektromagnetický ventil.

Vďaka tejto technológii je možné presne riadiť dodávku vody na určené plochy, čím je zabezpečený efektívny a hospodárny závlahový systém.

Riadiaca jednotka (RJ) ovláda elektromagnetické ventily a plne automaticky zavlažuje na základe nastaveného programu. RJ tiež využíva informácie zo senzorov zrážok, vlhkosti pôdy a vetra, čo umožňuje zastaviť závlahu v čase, keď je nepotrebná a zbytočná. Takýto prístup zaručuje úsporu vody a zároveň zabezpečuje optimálne zavlažovanie rastlín.

Kde všade sa dá použiť
automatický závlahový systém

zavlažovanie trávnika
zavlažovanie trávnika
závlaha
závlaha

Automatický závlahový systém je ideálnym riešením pre udržanie záhrady v dokonalej kondícii. Je vhodný pre trávniky, okrasné záhrady, kvetinové výsadby, strešné záhrady, skalky, ovocné stromy a zeleninové hriadky.

Môže byť použitý aj na závlahu terasových kontajnerov, zimných záhrad, záhonov v interiéri a zelených stien.

S automatickým závlahovým systémom môžete ušetriť čas a starosti o údržbu záhrady.

Vedeli ste?

Automatický závlahový systém môže byť ľahko nainštalovaný aj v už hotovej záhrade alebo v založenom trávniku.

Výhody a nevýhody
automatického závlahového systému

Výhody

  • Závlaha šetrí čas. už nemusíte tráviť čas ručným zalievaním
  • Zavlažovanie šetrí financie Presnosť a efektívnosť – systém zalieva presne tam, kde je to potrebné a efektívne využíva vodu, úspora za vodu môže byť až 40% oproti manuálnej zálievke.
  • Zabezpečí pohodlie Odpadá prácne premiestňovanie hadíc pri polievaní a uskladňovanie všetkých zavlažovacích komponentov.
  • Jednoduchá obsluha Riadiaca jednotka je pomerne ľahko nastaviteľná.
  • Zohľadňuje nároky Závlahový systém je rozdelený do sekcií podľa nárokov rastlín na vodu, čiže dodáva vodu rastlinám ploche toľko, koľko a kedy ju potrebujú.
  • Zavlažovací systém je neviditeľný Prevažná časť komponentov závlahového systému je skrytá pod povrchom a tým nenarúša estetický vzhľad záhrady a je chránená voči poškodeniu.
  • Stúpne hodnota pozemku Vyššie zhodnotenie pozemku s nainštalovaným závlahovým systémom.

Nevýhody

  • Vyššie počiatočné náklady Počiatočné náklady pri výstavbe automatického závlahového systému sú určite vyššie ako lacné riešenia zavlažovania s nákupných centier, alebo riešenia s hobby značkami.

Z čoho sa skladá automatický závlahový systém?

Automatický závlahový systém je zariadenie zložené z množstva komponentov, ktoré je možné pre lepšiu orientáciu začleniť do 4 základných skupín:

1. Zdroj vody

Je to v podstate informácia z akého vodného zdroja je dodávaná voda do závlahového systému.

zdroj vody

Zdrojom vody

Voda pre automatický závlahový systém môže pochádzať z rôznych zdrojov ako studne, vodného toku, jazera, retenčnej nádrže alebo ich kombinácie. Dôležité je mať funkčné podávacie zariadenie alebo čerpadlo a ovládaciu jednotku.

Využitie verejného vodovodu ako zdroja vody pre automatický závlahový systém je jednoduchým a pohodlným riešením a v tomto prípade nie je potrebné dopĺňať žiadne ďalšie podávacie zariadenia na dodávku vody. Cena pitnej vody spolu preto sa často hľadajú alternatívne a cenovo dostupnejšie zdroje vody.

Správne fungovanie zavlažovacieho systému je závislé na vzťahu medzi množstvom vody a tlakom v systéme. Zdroj vody a zavlažovacie komponenty (postrekovače, trysky, kvapkovače a kvapková hadica) musia byť správne navrhnuté a nastavené, aby sa dosiahol optimálny prietok vody pri stanovenom tlaku. Zdroj vody je definovaný vzťahom l.min (m3/hod) / bar.

2. Hlavný rozvod – primárny

Hlavný rozvod je úsek závlahového systému, ktorý je pod stálym tlakom. Štruktúra tejto skupiny môže byť nasledovná:

ventil

Ventil

Ventil pre prívod vody do automatického zavlažovacieho systému (AZS) je nevyhnutným komponentom pre správne fungovanie systému. Môžete si vybrať medzi guľovým a sedlovým ventilom s odvodnením alebo vypúšťacím otvorom.

filtrácia

Filtrácia

Filtrácia je nevyhnutnou súčasťou každého závlahového systému. Pre čistenie vody od nečistôt sa odporúča zahrnutie hydrocyklónu do filtračného systému.

rozvody vody

Rozvody vody

Pre efektívne rozvádzanie vody v závlahovom systéme sú ideálne HDPE hadice s tlakovou odolnosťou do 10bar (PN10). Tieto rúry sú spojené špeciálnymi kompresnými tvarovkami, ktoré zabezpečujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

hydrantové prípojky

Hydrantové záhradné prípojky

Hydrantové záhradné prípojky poskytujú prístup k tlakovej vode prostredníctvom pripojenia záhradnej hadice. Môžu byť podzemné (šachta s ventilom, bajonetový typ) alebo nadzemné (rúra s ventilom).

elektromagnetické ventily

Elektromagnetické ventily (EMV)

Elektromagnetické ventily sú odolné plastové uzatvárajúce armatúry s gumennou membránou, pružinou a solenoidom (cievkou). V závislosti od typu napájania sa solenoidy môžu líšiť v napätí 24VAC alebo 9VDC. Pri viacerých EMV sa voda dodáva cez rozdeľovač.

ventilové šachty

Ventilové šachty/boxy

Ventilové šachty/boxy slúžia na podzemnú inštaláciu elektromagnetických ventilov. Sú vyrobené z odolného plastu s odnímateľným vekom. K dispozícii sú rôzne veľkosti od malých guľatých až po veľké hranaté, podľa počtu EMV.

3. Sekcie – sekundárny rozvod

Sekundárny rozvod je časť závlahového systému, ktorá nie je pod stálym tlakom. Voda zavlažuje tento úsek až po impulze z riadiacej jednotky. Počet sekcií závisí od počtu EMV v závlahovom systéme.

Štruktúra tejto skupiny môže byť nasledovná:

rozvod

Rozvody vody

Rozvody vody využívajú LDPE/HDPE rúry spojené kompresnými tvarovkami. Pre tento úsek môžu byť použité aj rúry s tlakovou odolnosťou do 6 bar (LDPE PN06).

zavlažovacie komponenty

Zavlažovacie komponenty

Zavlažovacie komponenty zahŕňajú široký sortiment postrekovačov a mikrozávlahových komponentov. Najpoužívanejšie sú výsuvné postrekovače, ktoré sa delia do 2 skupín na základe spôsobu zavlažovania.

  1. Statický postrekovač, často zvaný aj „sprejový postrekovač“, je určený pre pevný výsuvný postrekovač. Ponúka výber z rôznych typov trysiek ako sprejové, rotačné lúčové a bubblery, ktoré sa líšia dostrekom, nastaviteľným uhlom a distribúciou vodných kvapiek. Spotreba vody sa zvyšuje s veľkosťou zavlažovacieho uhla.
  2. Rotačný postrekovač je charakterizovaný rotačným výsuvníkom, ktorý vykonáva točivý pohyb. Sada trysiek je zvyčajne dodávaná s postrekovačom a rozlišujú sa medzi sebou dĺžkou dostreku. Spotreba vody rotačným postrekovačom je konštantná a nezávisí od nastaveného uhla.

4. Riadiaci systém

Riadiaci systém závlahy zabezpečuje automatický chod. Obsahuje riadiacu jednotku (RJ), senzory poveternosti a ďalšie súčasti.

riadiaca jednotka závlahy

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka kontroluje a reguluje prúdenie vody v závlahovom systéme pomocou elektromagnetických ventilov. Umožňuje nastaviť zavlažovací program s údajmi o čase a frekvencii zavlažovania.

Skrinka riadiacej jednotky je dôležitou súčasťou závlahového systému, ktorá umožňuje ovládanie elektromagnetických ventilov. Môže byť určená pre vonkajšie alebo vnútorné prostredie a výber závisí od počtu sekcií a dostupného napätia.

Novým trendom v ovládaní je RJ s možnosťou pripojenia cez WiFi a diaľkového spravovania zavlažovacieho programu.

senzor dažďa

Senzor

Senzor poveternosti blokuje závlahový program pri nepriaznivom počasí. Najbežnejším senzorom je ten na dažďivé počasie.

Ďalšie typy sú: pôdny, veterný, mrazový, prietokový alebo kombinácie niekoľkých senzorov ako napr. senzorová ministanica.

elektoro prvky

Elektroinštalačné prvky

Elektroinštalačné prvky sú súčasti zavlažovacieho systému, slúžia na spojenie riadiacej jednotky, elektromagnetických ventilov a senzorov. Sú to káble a vodotesné konektory, ktoré prenášajú napätie 24VAC alebo 9VDC.

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom závlah?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere závlah.

Najčastejšie otázky k závlahám

Najčastejšie otázky k závlahám

Koľko stojí automatický závlahový systém na záhradu o rozlohe asi 450m2?

Cena AZS je závislá od mnohých faktorov a i keď poznáme veľkosť, prvú orientačnú cenu možno očakávať po prvej obhliadke a po rozhovore a zistení  Vašich predstáv. Na cenu vplýva veľkosť záhrady, ktorú rozdelíme na jednotlivé zavlažované plochy -sekcie, tvar -členitosť pozemku, typ a výdatnosť vodného zdroja a značka výrobcu závlahových komponentov. Takže po obhliadke a zameraní Vašej záhrady vypracujeme projekt, na základe ktorého určíme cenu AZS.

Oplatí sa mi investovať do závlahového systému na trávnik, ktorý si dokážem poliať aj záhradnou hadicou?

Zrážky počas leta spravidla nebývajú pravidelné a rozdelené podľa potreby trávnika. V teplom letnom období trávnik potrebuje zálievku každý druhý deň. Je na Vás, akú kvalitu očakávate od trávnika, koľko máte času na polievanie a či dokážete poliať plochu rovnomerne hadicou. Nainštalovaním AZS docielite optimálne zaliaty trávnik počas celého vegetačného obdobia.  Trávnik nebude prepolievaný a tým ste ušetrili vodu a energiu. Z Vášho rozvrhu dňa si vyškrtnete poznámku “poliať  trávnik“ a odpadne Vám činnosť rozťahovania hadíc po záhrade.

Koľko vody potrebuje trávnik v lete? Aký je interval zavlažovania a ako dlho polievať trávnik?

Trávnik potrebuje v priebehu vegetácie odlišné množstvo vody. Na jar a jeseň zalievame menším množstvom ako v lete. V letnom období z dôvodu stúpajúcich teplôt je trávnik najviac náročný a závlahová dávka sa pohybuje medzi 28-40 litrov vody na týždeň.

Pre nastavenie dĺžky polievania je určujúce vedieť o aký typ postrekovača a trysky sa jedná. Statické postrekovače zo sprayovou tryskou nastavujeme na 2-10 min a pri použití MP rotátor trysky čas sa predĺži na 5-25 min. Rotačné postrekovače nastavujeme na 5-30 min. Uvedený rozsah upravíme podľa potreby,- či sa jedná o tienistú alebo slnečnú plochu a či je pôda ľahko priepustná -piesočnatá  alebo ťažko priepustná -ílovitá.

Môžem kombinovať rozdielne postrekovače a typy trysiek na jednej sekcii?

Kombinovať statické postrekovače so sprejovými  tryskami a rotačno-lúčovými tryskami  je nesprávne. Majú rozdielny zrážkový úhrn vody. Sprejové trysky sa vyznačujú podstatne vyšším úhrnom. Taktiež platí zásada, že nemožno zlúčiť do jednej sekcie statické postrekovače  s rotačnými postrekovačmi. Zavlažujú na rozdielnom princípe a majú rozdielne prietokové množstvo.

Partneri