Ovládanie a ochrana čerpadlaČerpadláOvládanie a ochrana čerpadla

Prietokové spínače, tlakové riadiace jendotky

Prietokové spínače a tlakové riadiace jednotky automaticky spínajú čerpadlo. Slúžia na ovládanie jednofázových ponorných, alebo samonasávacích čerpadiel. Používajú sa pri zostavovaní domácich vodární v spojení s tlakovou nádobou, alebo aj samostatne v rôznych vodovodných zásobovacích systémoch.

Prietokové spínače, tlakové riadiace jendotky

Tieto zariadenia fungujú na princípe TLAK-PRIETOK alebo TLAK-TLAK.

Zariadenie „TLAK-PRIETOK“ zapína čerpadlo pri poklese tlaku v inštalovanom vodovodnom systéme. Vypnutie čerpadla nastáva v momente dosiahnutia nulového prietoku vody zariadením.

Prakticky to znamená, že otvorením vodovodného kohútika sa čerpadlo spustí a zatvorením čerpadlo odstavíte s prevádzky. Zariadenie je zároveň vybavené ochranou voči behu na sucho, čím sa stáva komplexným ovládaním čerpadla.

Prietokové spínače, tlakové riadiace jendotky

Niektoré typy prietokových spínačov sú vybavené malou vstavanou tlakovou nádobou. Zabezpečuje zníženie počtu zapnutí čerpadla vznikajúcich dôsledkom malých tlakových strát vo vodovodnom systéme.

Prietokové spínače, tlakové riadiace jendotky

Spínače „TLAK-TLAK“ ovládajú čerpadlo. Na zariadení je možné nastavenie úrovne zapínacieho tlaku. Spínače sú vybavené ochranou voči behu na sucho a zároveň disponujú funkciou automatického reštartu.

Pre obmedzenie počtu zapnutí a vypnutí čerpadla ovládaného s tlakovo-prietokovými spínačmi je vhodné doplniť sústavu s tlakovou nádobou potrebnej veľkosti.

Prietokové spínače, tlakové riadiace jendotky
Pre 100% funkčnosť tejto stránky používame aj súbory “cookies”. Cookies využívame aj pre analýzu čitanosti, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.