Ako funguje AZSZávlahyAutomatický závlahový systém

Ako funguje AZS

V modernej záhrade je automatický závlahový systém už nevyhnutným doplnkom. Žijeme v období, kedy vplyvom klimatických zmien a nestability počasia dochádza v prírode často k deficitu zrážok.

Doplnenie tohto deficitu riešime doplnkovou závlahou a to v podobe zavlažovacích systémov.

Čo je to automatický
závlahový systém (AZS)?

AZS je efektívne technologické riešenie zavlažovania pozostávajúce z rúr, uzatváracích ventilov, zavlažovacích prvkov a riadiaceho systému. Slúži k rovnomernej aplikácií vody na vymedzených plochách v primeranom množstve, intenzite a čase. AZS zohľadňuje nároky rastlín na vodu a prispôsobuje sa podmienkam stanovišťa a na základe týchto uvedených vlastností je závlahový systém rozdelený do sekcií. Systém je plne automatický a zohľadňuje poveternostné vplyvy počasia.

Čo je to automatický <br> závlahový systém (AZS)?
Princíp automatického
závlahového systému

Spustenie jednotlivých sekcií AZS je zabezpečené pomocou elektromagnetických ventilov ovládaných riadiacou jednotkou. Všeobecne riadiaca jednotka (RJ) otvára elektromagnetické ventily v poradí za sebou na základe nami nastaveného zavlažovacieho programu. Súčasne RJ vyhodnocuje signál zo senzora zrážok, vlhkosti pôdy či vetra a blokuje závlahový systém v čase, kedy je zavlažovanie nepotrebné a zbytočné.

Princíp automatického <br> závlahového systému

Použitie automatického
závlahového systému

Ako funguje AZS
Ako funguje AZS

Bežne zavlažujeme:
trávnik, okrasné záhony,
kvetinové výsadby, strešnú
záhradu, skalku, ovocné
stromy a zeleninové hriadky.

Ako funguje AZS

Systém je použiteľný
aj na závlahu:

terasových kontajnerov,
zimných záhrad, záhonov
včlenených do interiéru domu,
alebo zelených stien.

Ako funguje AZS

AZS je možné namontovať aj:
v hotovej záhrade alebo v
založenom trávniku.

Ako funguje AZSAko funguje AZS

Výhody automatického závlahového systému

Závlaha šetrí Váš čas

Pobyt v záhrade netrávite zdĺhavým ručným polievaním, jednoducho nastavíte zavlažovací cyklus na začiatku sezóny a stávate sa nezávislými od nárokov Vašej záhrady na vodu.

Zavlažovanie šetrí Vaše financie

Správne nastavený závlahový systém rovnomerne dodá rastlinám len potrebné množstvo vody, nedochádza k prepolievaniu, úspora za vodu môže byť až 40% oproti manuálnej zálievke.

Zabezpečí Vám pohodlie

Odpadá prácne premiestňovanie hadíc pri polievaní a uskladňovanie všetkých zavlažovacích komponentov.

Jednoduchá obsluha

Riadiaca jednotka je pomerne ľahko nastaviteľná, pri potrebe rýchleho vypnutia systém vyradíme z funkcie jediným tlačidlom.

Zohľadňuje nároky

Závlahový systém je rozdelený do sekcií podľa nárokov rastlín na vodu a podmienok stanovišťa, čiže dodávame vodu rastlinám na príslušnej ploche toľko, koľko a kedy ju potrebujú a tým zabezpečíme ich zdravý rast.

Zavlažovací systém je neviditeľný

Prevažná časť komponentov závlahového systému je skrytá pod povrchom a tým nenarúša estetický vzhľad záhrady a je chránená voči poškodeniu.

Stúpne hodnota pozemku

Vyššie zhodnotenie pozemku s nainštalovaným závlahovým systémom.

Ako funguje AZS

Nevýhody automatického závlahového systému

Vyššie počiatočné náklady

Počiatočné náklady pri výstavbe automatického závlahového systému sú určite vyššie ako lacné riešenia zavlažovania s nákupných centier, alebo riešenia s hobby značkami.

Pre 100% funkčnosť tejto stránky používame aj súbory “cookies”. Cookies využívame aj pre analýzu čitanosti, ale bez spracovania akýchkoľvek osobných údajov.