Prejsť na hlávný obsah

Čerpadlo pre dom a záhradu

Ak vybrať čerpadlo pre dom a záhradu? Základné otázky pri výbere správneho čerpadla a technológie pre váš projekt. Dôležité parametre ako typ použitej vody, požadovaný výkon a technické požiadavky, sú nevyhnutné pre urobenie správneho rozhodnutia.

S našou pomocou sa môžete presvedčiť, že výber vhodného čerpadla pre váš dom a záhradu bude jednoduchý a správny.

1 Aký vodný zdroj je k dispozícií?

Určenie vodného zdroja je kľúčovým faktorom pri výbere vhodného čerpadla alebo technológie. Môže to byť studňa, retenčná nádrž alebo povrchový vodný tok. Je dôležité zvážiť čistotu vody a prípadnú prítomnosť kovov a pevných častíc napr. piesok.

Ak je zdrojom studňa,

Pri výbere čerpadla pre studňu je potrebné poznať nasledovné parametre: priemer studne, celková hĺbka studne, úroveň dynamickej a statickej hladiny a výdatnosť vodného zdroja. Ak sa jedná o novú studňu založenú serióznou firmou, tieto informácie je možné získať z protokolu o čerpacej skúške. Ak, protokol nemáme, musíme si meranie vyhotoviť sami, alebo oslovíme odborníka.

Pri nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja je potrebné zvážiť umiestnenie retenčnej nádrže so zámerom akumulácie vody. Prípadne zásobovanie vodou z retenčnej nádrže a jej dopĺňanie z kombinovaných vodných zdrojov. Môže to byť napr. vodovod + studňa, strecha + studňa, atď.

Aký vodný zdroj máme k dispozícií
Aký vodný zdroj máme k dispozícií

2 Na aký účel budeme čerpadlo alebo domácu vodáreň využívať?

Využitie vody z čerpadla môže byť zásobovanie domu pitnou vodou, alebo len na úžitkové použitie ako napr. na splachovanie WC a pranie. Ak plánujete používať vodu na záhradné zavlažovanie, je potrebné rozhodnúť sa pre zavlažovanie manuálne, alebo automatický závlahový systém.

Na aký účel budeme čerpadlo alebo domácu vodáreň využívať
Na aký účel budeme čerpadlo alebo domácu vodáreň využívať

3 Aký je predpokladaný maximálny prietok vody?

Potrebné je stanoviť požadovanú výdatnosť vody pre účely zásobovania domácnosti alebo záhrady. Treba zvážiť počet zdrojov vody a jej využitie, napr. práčka, WC, umývačka, závlahový systém atď. Priemerná spotreba vody pre rodinný dom sa pohybuje okolo 40-60 litrov za minútu.

Do záhrady o veľkosti 3-4 áre s automatickým závlahovým systémom je potrebný prietok približne 30-40l/min v závislosti od typu postrekovača resp. Návrhu sekcie.

Aký je predpokladaný maximálny prietok vody
Aký je predpokladaný maximálny prietok vody

4 Ako ďaleko bude voda dopravovaná

Vzájomná poloha vodného zdroja a odberného miesta môže byť rôzna. Vodný zdroj môže byť umiestený na pozemku blízko pri dome alebo mimo pozemku. Čerpadlo môže vodu dopravovať na vzdialenejšie miesta na pozemku. Je potrebné uviesť informácie o vzdialenostiach z uvedených príkladov.

Ako ďaleko bude voda dopravovaná
Ako ďaleko bude voda dopravovaná

5 Aké je prevýšenie od vodného zdroja k odbernému miestu?

Zistite si údaje o prípadnom výškovom rozdiele terénu na pozemku. Treba brať do úvahy aj to, či plánujeme vodou zásobovať prízemný alebo poschodový rodinný dom.

6 Aký je zdroj napätia?

Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V.


Výber čerpadla

Po zodpovedaní týchto otázok je možné pristúpiť k výberu čerpadla a jeho ovládaniu, resp. výberu zostavy pre domácu vodáreň.

Samotný výpočet potrebný pri výbere vhodného čerpadla je len mierne náročný, ale vyžaduje praktickú znalosť rôznych fyzikálnych a hydraulických pomerov. Správne nadimenzovanie tlakovej nádoby je naviazané na výkon čerpadla, spotrebu vody a konkrétny spôsob ovládania čerpadla.

Ak nie ste odborníkom na čerpacie technológie a nechcete riskovať neúspechy vzniknuté vlastnými riešeniami, je vhodnejšie osloviť predajcu čerpacej technológie alebo inštalatéra týchto systémov.

Ako pomoc pri výbere vhodného čerpadla Vám môže pomôcť tento priložený formulár

Nájdete tu súhrn najdôležitejších parametrov a otázok potrebných pri výbere vhodného čerpadla alebo domácej vodárne a s takýmito podkladmi môžete osloviť odborníka.

Stiahnuť formulár

Typ: PDF, 314kB

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom čerpadiel?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere čerpadiel.

čerpadla najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k čerpadlám

Ako výkonné čerpadlo si mám zakúpiť do domu alebo záhrady?

Výkon čerpadla sa v podstate charakterizuje prietokom a výtlakom vody. Výber čerpadla závisí od požadovaného množstva vody a potrebného tlaku. Pre štandardné fungovanie štandardnej domácnosti je potrebný prietok približne 35 l/min a tlak vody v rozmedzí 3 – 3,5bar. Prietok vody potrebný pre závlahový systém pre záhradu do 500m2 sa zohľadňuje maximálny prietok na jednej sekcii. Pohybuje sa v rozmedzí 20 – 40 l/min a tlak potrebný pre pripojenie závlahového systému v rozmedzí 3 – 4 bar.  Výkon čerpadla by nemal prevyšovať 20%  našej potrebe.

Je lepšie používať ponorné alebo samonasávacie čerpadlo?

Všeobecne platí, že ponorné čerpadlo je nutné použiť vždy, keď sacia výška prekročí cca 7,5 m. Ponorné čerpadlá sú výhodnejšie i z dôvodu minimálnej údržby, tichej prevádzky, možnosti trvalej inštalácie (v zime netreba z čerpadla vypúšťať vodu) a nižšej spotreby ele.energia. Voľba čerpadla však väčšinou býva s ohľadom na úžitkové vlastnosti na individuálnom posúdení.

Partneri