Prejsť na hlávný obsah

Kalové a drenážne čerpadlá

Kalové a drenážne čerpadlá sú určené na dopravu vody z malých hĺbok a na čerpanie kalov, znečistenej, alebo splaškovej vody. Kalové čerpadla s rezacím ústrojenstvom sa uplatňujú pri čerpaní tuhých kalov v domácnostiach, pri prečerpávaní vo verejnej kanalizačnej sieti, alebo v živočíšnych odvetviach agro sektoru.

Skupina ponorných čerpadiel

Kalové a drenážne čerpadlá patria do skupiny ponorných čerpadiel a sú prispôsobené pre trvalé ponorenie vo vode. Štandardnou výbavou uvedených čerpadiel býva plavákový spínač. Umožňuje automatické spínanie alebo vypínanie čerpadla.

Zároveň plavákový spínač slúži ako ochrana voči behu na sucho a tým chráni čerpadlo voči prehriatiu. Nasávanie je umiestnené v spodnej časti čerpadla.

kalové čerpadlá drenážne
kalové čerpadlá drenážne
drenážne čerpadlá

Drenážne čerpadlá

Drenážne čerpadlá sa využívajú predovšetkým pre odvodnenie zatopených priestorov, rôznych akumulačných nádob, v stavebníctve a na čistenie kopanej studne od piesku a iných usadenín. Tento typ čerpadiel charakterizuje ich nízka hodnota výtlačnej výšky(m), preto sú vhodné len v prostredí s malým prevýšením terénu. Sú určené na čerpanie len mierne znečistenej vody, bez väčších mechanických nečistôt.

Kalové čerpadlá

Kalové čerpadlá s rezacím alebo drviacim mechanizmom slúžia na odstraňovanie kalu z vody. Tým zabraňujú upchávaniu čerpadla a kalovej hadice a umožňujú bezproblémový a efektívny odvod kalu.

Konštrukcia a obal kalových a drenážnych čerpadiel

Konštrukcia a obal pri kalových a drenážnych čerpadlách môže byť plastová, alebo z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči agresívnemu prostrediu.

Napájacie napätie pre čerpadlo môže byť 1x230V alebo 3x400V. Napájací kábel musí spĺňať kritéria pre kábel umiestnený trvalo vo vodnom prostredí. Spájanie resp. Predlžovanie napájacieho kábla je možné len špeciálnou, vode odolnou, spojkovacou súpravou.

čerpadlá kalové
čerpadlá kalové

Výkon kalového čerpadla

Výkon kalového čerpadla je charakterizovaný niekoľkými fyzikálnymi veličinami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri výbere požadovaného čerpadla.

  • Max. Prietokové množstvo: Qmax (m3/hod, l/min)
  • Max. Výtlak (výtlačná výška): Hmax (m)
  • Max. hĺbka ponoru: m
  • Výkon motora(P2): kW

Chcete nakupovať ako náš partner?

Registrujte sa a nakupujte v našom veľkoobchode s výhodnými zľavami, ktoré pre vás máme pripravené.

Ak ste už registrovaní, stačí sa prihlásiť a môžete začať nakupovať.

Máte otázku ohľadom čerpadiel?

Ste našim zákazníkom alebo chcete sa ním stať? Využite naše dlhoročné skústenosti a odborné poradenstvo pri výbere čerpadiel.

čerpadla najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k čerpadlám

Ako výkonné čerpadlo si mám zakúpiť do domu alebo záhrady?

Výkon čerpadla sa v podstate charakterizuje prietokom a výtlakom vody. Výber čerpadla závisí od požadovaného množstva vody a potrebného tlaku. Pre štandardné fungovanie štandardnej domácnosti je potrebný prietok približne 35 l/min a tlak vody v rozmedzí 3 – 3,5bar. Prietok vody potrebný pre závlahový systém pre záhradu do 500m2 sa zohľadňuje maximálny prietok na jednej sekcii. Pohybuje sa v rozmedzí 20 – 40 l/min a tlak potrebný pre pripojenie závlahového systému v rozmedzí 3 – 4 bar.  Výkon čerpadla by nemal prevyšovať 20%  našej potrebe.

Je lepšie používať ponorné alebo samonasávacie čerpadlo?

Všeobecne platí, že ponorné čerpadlo je nutné použiť vždy, keď sacia výška prekročí cca 7,5 m. Ponorné čerpadlá sú výhodnejšie i z dôvodu minimálnej údržby, tichej prevádzky, možnosti trvalej inštalácie (v zime netreba z čerpadla vypúšťať vodu) a nižšej spotreby ele.energia. Voľba čerpadla však väčšinou býva s ohľadom na úžitkové vlastnosti na individuálnom posúdení.

Partneri